Utomhusplan for Andersenslippen

Som kjent er Andersenslippen Fredrikstad Kommunes eiendom og inngrep og endringer er underlagt strenge restriksjoner. Tiltak som gjennomføres må derfor gjennomgås nøye av eierne, park og idrett i kommunen samt byantikvaren. Vi er blitt rådet til å utarbeide en utomhusplan for Slippen slik at vi vi som leietakere og kommunen har en felles referanse og arbeidsmål som tilfredstiller alle interessetakere i denne saken. Planen er utarbeidet av Landskapsarkitekt John Berg fra Moss i 2023 og er lagt fram for kommunens representanter i år. Styrets intensjon er å gå gjennom planen på et medlemsmøte på forsommeren. Det er viktig å merke seg at tiltakene i planen er søknadspliktige og det er ikke søkt om noen av de foreslåtte tiltakene ennå. Styret anbefaler at vi i første omgang går videre med utvidelse av jolleoppstillingsplassen fast dekke på jolleoppstillingsplassen sør for klubbhuset, samt å sette opp leskur for optimistjoller.

Planen ligger vedlagt her: FSF Andersenslippen BLD Beskrivelse

Årets vårdugnad på Slippen 24. april

Da er det tid for årets vårdugnad. Vi skal rydde, snekre, vaske og male. Ta med arbeidsklær hansker, rive etc. Vi skal friske opp Slippen både utvendig og innvendig. Har du ikke mulighet til å delta den 24. april kan du få oppgaver som kan utføres seinere. Vi vil være på Slippen fra klokka 17:00, men kom når det passer deg.

Det blir enkel servering for sultne dugnads deltakere.

hilsen
Styret

Advarsel: Stillehavsøsters på badeplassen-bruk badesko

Hei alle badegjester ved Andersenslippen! Vi oppfordrer dere til å bruke badesko når dere bader her, på grunn av den økende forekomsten av Stillehavsøsters.

Stillehavsøsters er en art fra Asia som har etablert seg i norske farvann, og de kan utgjøre en fare for oss badegjester. Østersskallene er kjent for å være ekstremt skarpe, og det er en reell risiko for å kutte seg dersom noen tråkker på dem.

Vi ønsker ikke at noe som helst skal ødelegge den gode stemningen og hyggelige øyeblikkene dere opplever her. Derfor oppfordrer vi dere til å være føre var og ta i bruk badesko når dere er ute i vannet eller går langs strandlinjen. Badesko vil gi dere en ekstra beskyttelse mot de skarpe skjellene, og bidra til å forebygge eventuelle kuttskader.

Som ansvarlige borgere av denne flotte naturen, ber vi også om deres hjelp til å ta vare på badeplassen og dens unike økosystem. Stillehavsøsters er en invasiv art som kan påvirke vårt lokale dyreliv og økosystem negativt. Derfor, hvis dere skulle oppdage noen Stillehavsøsters, ber vi dere om å kontakte oss, slik at vi kan gjøre tiltak for å fjerne dem.

Sammen kan vi sørge for at badeplassen ved Andersenslippen kan fortsette å være et trygt og vakkert sted å tilbringe sommeren. Så ta med dere badesko neste gang dere besøker oss, og vær med på å spre dette viktige budskapet til alle deres badeglade venner.

Takk for at dere tar hensyn og hjelper oss med å holde badeplassen fri for farer. Nyt sommeren, og husk; sikkerhet først!

Krankurs : Bruk av krana på Slippen, 22. mai 2023

Kurset varer fra kl. 18 – 20:30 den 22. mai 2023.

Bruk av kranen på Andersenslippen

Kr 1650,- per deltaker, dekkes av den enkelte.

Påmelding innen 15. mai 2023 på manage2sail: https://www.manage2sail.com/no/event/839129bb-e13d-4c9e-952c-6832def45fe9#!/

Maks 10 deltakere

Luftfoto Vikane

Områdeplanen statusoppdatering

Områdeplanen for Hankøsundet nærmer seg politisk behandling.

Planutkastet som var utarbeidet av en privat initiativgruppe hvor seilforeningen var med, ble lagt til høring i 2019. Som kjent kom en rekke protester og innsigelser på dette planutkastet. Etter den tid har ledelsen av planarbeidet blitt overtatt av Fredrikstad Kommune.  Planforslaget vil komme på høring i løpet av sommeren, og etter planen  bli politisk behandlet i bystyret 2024. Som det ser ut nå vil seilforeningen ikke få gjennomslag for ønske om flere faste båtplasser i brygga.

Bakgrunnen for seilforeningens engasjement i denne saken var todelt. Først og fremst ønsket vi å få til en utvidelse av bryggeanlegget. Dernest ønsket vi å bidra til å styrke Hankø-områdets posisjon som nasjonal og regional seilsportsarena ved å legge grunnlaget for en optimal utnyttelse av området for beboere, for seilere og for næringsdrivende som har interesser i området.

Vedlagt ligger en presentasjon som ble holdt av Erling Gunnufsen og Thomas Stokke på møte i Vikane Vel 16. mars i år. Det er viktig å påpeke at karter og tegninger er idéer og IKKE planer på dette stadiet. Den inntegnede forlengelsen av brygga ut til Kællen fra Slippen er kun en idè på dette stadiet. Når planutkastet er klart vil det bli behandlet i et ekstraordinært årsmøte i seilforeningen.

Presentasjon_Vikane vel_23

Loftet i bua

Det er fortsatt noe som ligger igjen etter loftet ble tømt. Dette vil bli fjernet hvis det ikke blir hentet innen utgangen av Februar.

Medlemsmøte om sesongen 2022: 30. mars klokka 19:00 på Andersenslippen

Vi inviterer til orientering for alle interesserte seilere og medlemmer om og planlegging av regattasesongen 2022. Aktiviteten har vært god i 2021 på tross av korona, men noe har manglet. 2022 skal bli det året hvor vi er tilbake på normalen. Dette møtet vil være en kick-off  for  tilrettelegging for og gjennomføring av  arrangementene.  Oppgavene som som må fylles er  både på land og på vannet.

Les mer

Ekstraordinært årsmøte 7. september klokka 19:00

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Seilforening på Andersenslippen den 7. september kl. 19:00.

Eneste sak på agendaen er godkjennelse av avtale om veirett  og bruk av vannspeil mellom eierne av Solhøy og Seilforeningen som er fremforhandlet på forsommeren 2021.

Avtalen er styrebehandlet og styret anbefaler at årsmøtet godkjenner avtalen.

Avtaleteksten ligger her: Avtaleutkast – Slippen_Solhøi

De som ikke kan bli med fysisk kan få lenke til å bli med på møtet via teams ved å sende mail til post@fredrikstad-seilforening.no.

Idrettens lover gir  desverre ikke mulighet til å stemme via fullmakt.

Når årsmøtet er hevet vil det bli en orientering om arbeidet med og status for områdeplanen.

 

Vel møtt.