Luftfoto Vikane

Områdeplanen statusoppdatering

Områdeplanen for Hankøsundet nærmer seg politisk behandling.

Planutkastet som var utarbeidet av en privat initiativgruppe hvor seilforeningen var med, ble lagt til høring i 2019. Som kjent kom en rekke protester og innsigelser på dette planutkastet. Etter den tid har ledelsen av planarbeidet blitt overtatt av Fredrikstad Kommune.  Planforslaget vil komme på høring i løpet av sommeren, og etter planen  bli politisk behandlet i bystyret 2024. Som det ser ut nå vil seilforeningen ikke få gjennomslag for ønske om flere faste båtplasser i brygga.

Bakgrunnen for seilforeningens engasjement i denne saken var todelt. Først og fremst ønsket vi å få til en utvidelse av bryggeanlegget. Dernest ønsket vi å bidra til å styrke Hankø-områdets posisjon som nasjonal og regional seilsportsarena ved å legge grunnlaget for en optimal utnyttelse av området for beboere, for seilere og for næringsdrivende som har interesser i området.

Vedlagt ligger en presentasjon som ble holdt av Erling Gunnufsen og Thomas Stokke på møte i Vikane Vel 16. mars i år. Det er viktig å påpeke at karter og tegninger er idéer og IKKE planer på dette stadiet. Den inntegnede forlengelsen av brygga ut til Kællen fra Slippen er kun en idè på dette stadiet. Når planutkastet er klart vil det bli behandlet i et ekstraordinært årsmøte i seilforeningen.

Presentasjon_Vikane vel_23

Loftet i bua

Det er fortsatt noe som ligger igjen etter loftet ble tømt. Dette vil bli fjernet hvis det ikke blir hentet innen utgangen av Februar.

Dugnad med kjempeinnsats

Mange møtte opp til dugnad på Andrsenslippen 2. mai. Det ble ryddet, raket og snekret. Grillen var varm og Sandra stekte vafler. Det meldes om god stemning og veldig god innsats fra de frammøtte. Tusen takk alle sammen!

Vårdugnad på Andersenslippen mandag 2. mai klokka 17:00

Vi ønsker velkommen til vårdugnad på Slippen mandag 2. mai klokka 17:00. Etter to år uten dugnad er det mye å gjøre. Vi skal ta for oss uteområdene, klubbhuset, naustet, bryggene samt uteområdene. Vi kommer tilbake med detaljerte planer. Hold av datoen.

Medlemsmøte om sesongen 2022: 30. mars klokka 19:00 på Andersenslippen

Vi inviterer til orientering for alle interesserte seilere og medlemmer om og planlegging av regattasesongen 2022. Aktiviteten har vært god i 2021 på tross av korona, men noe har manglet. 2022 skal bli det året hvor vi er tilbake på normalen. Dette møtet vil være en kick-off  for  tilrettelegging for og gjennomføring av  arrangementene.  Oppgavene som som må fylles er  både på land og på vannet.

Les mer

Ekstraordinært årsmøte 7. september klokka 19:00

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Seilforening på Andersenslippen den 7. september kl. 19:00.

Eneste sak på agendaen er godkjennelse av avtale om veirett  og bruk av vannspeil mellom eierne av Solhøy og Seilforeningen som er fremforhandlet på forsommeren 2021.

Avtalen er styrebehandlet og styret anbefaler at årsmøtet godkjenner avtalen.

Avtaleteksten ligger her: Avtaleutkast – Slippen_Solhøi

De som ikke kan bli med fysisk kan få lenke til å bli med på møtet via teams ved å sende mail til post@fredrikstad-seilforening.no.

Idrettens lover gir  desverre ikke mulighet til å stemme via fullmakt.

Når årsmøtet er hevet vil det bli en orientering om arbeidet med og status for områdeplanen.

 

Vel møtt.

Hjertestarter på Andersenslippen

Foreningen har gått til innkjøp av en helautomatisk hjertestarter. Den er plasser i gangen ved toalettene. I vesken ligger elektroder for voksne og for barn.

Her er en video om dette apparatet:

Invitasjon til nettmøte om arbeidet med områdeplanen for Hankøsundet 10.3 kl 19:00

Kommunens planutvalg vurderer områdeplanen for Hankøsundet i sitt møte 9. mars.  dette betyr at arbeidet med områdeplanen kommer inn i en ny fase.

Vi inviterer derfor til nettmøte onsdag 10. mars klokka 19:00 på Zoom. Det går an å logge seg inn minst 15 minutter før.

Vi vil gå igjennom status og  drøfte hva dette betyr for seilforeningen.

Her er lenke til innstillingen til planutvalget før møtet:

http://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/207/moter/26564/behandlinger/10/0

Her er alle relevante dokumenter:

http://sru.fredrikstad.kommune.no/app#se:mote/moteid:26564/utvalgid:207

Det vil bli en kort orientering etterfulgt av  spørsmål, og mulighet til  å komme med forslag.

Dette er en uke før årsmøtet og det vil være en god mulighet for å sjekke ut pålogging, teste ut funksjonaliteten og for å vise mulighetene ved nettmøter. Vi vil teste ut presentasjon, polling(avstemning) og chattefunksjonen. Møtet er åpent for alle medlemmer.

Møtet starter presis, men det vil være åpent for påkobling 15 minutter før.
──────────

Endre Steinbru is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83818816351?pwd=NDZRdklzNUtyMVA3dFg1ZVRoV0hVZz09

Meeting ID: 838 1881 6351
Passcode: 898080
One tap mobile
+19292056099,,83818816351#,,,,*898080# US (New York)
+12532158782,,83818816351#,,,,*898080# US (Tacoma)

Dial by your location
+1 929 205 6099 US (New York)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
Meeting ID: 838 1881 6351
Passcode: 898080
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kq5BKvIcQ