Påmelding til Rustad Sails TwoStar 2020 har åpnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustad Sails TwoStar 2020 går av stabelen 18-20 Juni, og nå er det endelig mulig å melde seg på. Klikk på linken for å komme til påmelding https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3348

Vi gleder oss!

Retningslinjer for seiling gjeldende fram til 15. juni

Frem til 15. juni 2020 gjelder disse retningslinjene:

BAKGRUNN

Idrettens generelle veileder: «Smittevern for idrett» er den gjeldende hovedveilederen som «Smittevernsveiledning for seiling» er basert på. Den kan lastes ned og leses i sin helhet her.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Nedenstående retningslinjer gjelder for arrangementer og aktiviteter for seilforeninger og klasseklubber tilknyttet Norges Seilforbund:

ANSVAR

 1. Seilforeningen/klasseklubben er ansvarlig for at arrangementer, samlinger, trening og andre aktiviteter i regi av foreningen/klubben gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det innbefatter at arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og arrangøren skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 2. Det et vilkår for gjennomføring av et arrangement at det er utnevnt en smittevernansvarlig.
 3. Garderober og klubbhus skal være stengt.
 4. Foreningen skal ha utarbeidet et sett retningslinjer for hvordan generelle smittevernråd skal bli overholdt i sin forening (stengte garderober, avstand, hindre kødannelser, desinfisering/vask etc). Den smittevernsansvarlige skal påse at disse retningslinjene blir etterfulgt.

DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

 1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
 2. Regattaer kan arrangeres for inntil 50 personer.
 3. Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. De som står for gjennomføringen av arrangementet, omfattes ikke i denne tellingen.
 4. Det tillates ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.
 5. Arrangøren skal ha oversikt over alle deltagere og medarbeidere i arrangementet. Dette for å lette arbeidet med eventuell smittesporing.

DELTAGELSE PÅ TRENING

 1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regelen mellom alle om bord.
 2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

VEIEN VIDERE

Norges Seilforbund er i løpende dialog med ansvarlige myndigheter og Norges Idrettsforbund når det gjelder utviklingen og forståelsen av regler, veiledere og retningslinjer knyttet til smittefaren for Covid-19. Inntil 15. juni gjelder ovenstående retningslinjer for seiling. Dersom det viser seg at retningslinjene ikke overholdes eller om det kommer innskjerpelser eller lettelser fra overordnede organer, kan denne veiledningen bli endret på kort varsel.

NSFs arbeider også løpende med å se på muligheter for å gjennomføre norgesmesterskap, norgescuper, seilsportsliga og andre større arrangementer i år.

Endringer og nyheter vil bli publisert på Norges Seilforbunds nettside, www.seiling.no, og de bli distribuert direkte til seilforeninger, seilkretser og klasseklubber i form av nyhetsbrev.

Oslo 12. mai 2020

NORGES SEILFORBUND

Store arrangementer utsettes: Jolleaktiviteten nesten normal i mai -juni

Jolleseilerne er på vannet.

 

Seilforeningen planlegger for å gjennomføre noen arrangementer når regjeringen åpner for idrettsarrangementer. Vi holder muligheten for endringer åpen.

Det er hensynet til seilernes helse og sikkerhet som er førende for idrettens og seilforbundets regler. Fram til 15. juni har vi ikke anledning til å arrangere regatta. Trening kan gjøres i enmannsjoller etter særskilte regler.

 

Jollegruppa er i gang med enmannsjoller

Jollegruppa er i gang med trening med optimist i små grupper på tirsdagene. Seilerne setter selv opp båtene, og de bruker samme båt hver gang på den måten reduseres sjansen for smitteoverføring. Seilerne skifter og dusjer hjemme. Opplegget er testet med de eldste seilerne, og jollegruppa er optimister med tanke på gjennomføringen.

Sommerskolen planlagt gjennomført

Vi vil prøve å gjennomføre sommerskolen, men vi må ta høyde for at vi ikke kan gjennomføre alle aktivitetene som planlagt og at vi må holde avstand. Vi vil åpne påmelding og kreve inn deltakeravgift når ting er helt klarlagt.

Bedriftsseilasen er utsatt til 5. september

Bedriftsseilasen er planlagt gjennomført lørdag 5. september. Mer informasjon vil komme, men det er mulighet for at den sosiale delen av arrangementet må endres litt. Dette vil vi komme tilbake til.

Homlungenseilasen flyttes til 8. august

Homlungeseilasen vil vi satse på å gjennomføre som planlagt. Datoen var først satt til 15. august, men på grunn av krasj med Færderseilasen vil vi arrangere Union Race- Homlungenseilasen 8. august.

Raymarine TwoStar planlagt gjennomført i juni

Vi jobber med å gjennomføre arrangementet i henhold til opprinnelig plan 18.juni. Vi vil åpne for påmelding med mulighet til å betale påmeldingsavgift når forholdene er helt klarlagt.

 

Snipe NM 3-5 juli

Vil forhåpentlig bli gjennomført som opprinnelig planlagt den Vi venter på en avgjørelse den 30. april.

Hankø Race Week 25-28 juni

Her er det KNS som arrangerer med Fredrikstad seilforening som underleverandør. Avgjørelsen ligger hos KNS. Vurdering tas 25. mai.

 

Koronavettregler for seiling

Idrettsforbundet har åpnet opp for å seile med enmannsjoller under gitte forutsetninger. All annen seiling er suspendert.

Norges Seilforbunds koronavettregler for seilere

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

 1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

NSF har avlyst sine større samlinger frem til og med helgen 2. og 3. mai, og anbefaler norske seilforeninger til kun å arrangere mindre lokale samlinger/regattaer til og med samme datoer.

Reglene ligger her:

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/233-norges-seilforbunds-koronavettregler-for-seilere

FS Terminliste 2020

Her finner du Fredrikstad Seilforenings terminliste. Har vi glemt noe, eller finner du feil? Kontakt oss her.

Terminlisten vil bli oppdatert fortløpende med kurs- og barn/ungdomsaktiviteter samt Drake- og IOD klassens aktiviteter så snart de datoene foreligger.

 

TERMINLISTE FREDRIKSTAD SEILFORENING 2020
TID ARRANGEMENT ARRANGØR MERKNADER/PÅMELDING
FEB:
20.2 TEORIKVELD JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING FORBEREDELSER/BÅTKLARGJØRING
27.2 TEORIKVELD JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING
MARS:
3.3 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPSTART OG TEORI. DUGNAD FOR FORELDRE
10.3 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
17.3 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
19.3 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
21.22/3 FROSTBITE SOON SEILFORENING
24.3 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
26.3 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
31.3 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
APRIL:
2.4 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
4.-6/4 JOLLECAMP MOSS SEILFORENING
9.4 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
14.4 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
16.4 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
17.-18/4 GRUNDIG SKI YACHTING KONGELIG NORSK SEILFORENING J/70
18.-19/4 LIROS CUP STENUNGSUNDS SEGELSELSKAP
21.4 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
23.4 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
25.-26/4 BLÅVEISEN KONGELIG NORSK SEILFORENING
28.4 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
29.4 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
30.4 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
MAI:
1.-3/5 NORGESCUP 1 DRØBAKSUND KNS/DRØBAK SEILFORENING
2.-3/5 GRUNDIG SAILING CUP 1 KONGELIG NORSK SEILFORENING J/70
5.5 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
6.5 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
7.5 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
9.-10/5 SEILSPORTSLIGAEN KVALIK. SANDEFJORD SEILFORENING J/70
9.5 UNION RACE HVALER RUNDT SARPSBORG SEILFORENING
12.5 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
13.5 KLUBBMESTERSKAP R1 LERA FREDRIKSTAD SEILFORENING
13.5 NYBEGYNNERKURS JOLLEGRUPPA
14.5 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
19.5 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
20.5 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
20.-21/5 SKAGEN RACE BÆRUM SEILFORENING
22.-24/5 NORGESCUP 2 ÅLESUND ÅLESUND SEILFORENING
23.-24/5 SEILSPORTSLIGAEN #1 MOLDE MOLDE SEILFORENING J/70
26.5 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
27.5 NYBEGYNNERKURS JOLLEGRUPPA
27.5 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
28.5 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING
30.5 UNION RACE KOSTERVALSEN STRÖMSTAD SEGELSELSKAP
30/5-1/6 PINSESAMLING JOLLER TØNSBERG SEILFORENING
JUNI:
2.6 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
3.6 KLUBBMESTERSKAP R2 SKJÆLØY FREDRIKSTAD SEILFORENING
4.6 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
6.6 BEDRIFTSSEILASEN FREDRIKSTAD SEILFORENING
6.-7/6 GRUNDIG SKI YACHTING FINALE KONGELIG NORSK SEILFORENING J/70
9.6 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
10.6 NYBEGYNNERKURS JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING
10.6 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
11.6 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
12.-13/6 FÆRDERSEILASEN KONGELIG NORSK SEILFORENING
12.-14/6 NORSK OPTI CAMP, BOLÆRNE NORSK OPTIMISTJOLLE KLUBB
16.6 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
18.6 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
18.-20/6 TWO STAR FREDRIKSTAD SEILFORENING
20-21/6 SEILSPORTSLIGAEN #2 HANKØ NORGES SEILFORBUND J/70
23.6 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
25.6 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING
25.-27/6 HANKØ RACE WEEK KNS/FREDRIKSTAD SEILFORENING
26.-28/6 PANTAENIUS BOHUSRACET SEGELSELSKAPET VIKEN/ÄGIR
28.6 FORBEREDELSER SOMMERSKOLEN FREDRIKSTAD SEILFORENING
30.6 KÆLLEN KILLING CUP KÆLLEN KILLING KLUBB
29/6-3/7 SOMMERSKOLEN FREDRIKSTAD SEILFORENING
JULI:
3.-5/7 NORGESMESTERSKAP SNIPE FREDRIKSTAD SEILFORENING
7.7 KÆLLEN KILLING CUP KÆLLEN KILLING KLUBB
11.7 UNION RACE VÄDERÖ RACE FJÄLLBACKA SEGELSELSKAP
14.7 KÆLLEN KILLING CUP KÆLLEN KILLING KLUBB
22.7 TUNE-UP NM KILLING KÆLLEN KILLING KLUBB
23.-24/7 NORGESMESTERSKAP KILLING KONGELIG NORSK SEILFORENING
28.7 KÆLLEN KILLING CUP KÆLLEN KILLING KLUBB
AUG:
2.8 FORBEREDELSER SOMMERSKOLEN FREDRIKSTAD SEILFORENING
3.-7/8 SOMMERSKOLEN FREDRIKSTAD SEILFORENING
8.-9/8 SEILSPORTSLIGAEN #3 ARENDAL ARENDALS SEILFORENING J/70
10.-13/8 NM OPPKJØRING MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
12.8 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
14.-16/8 NORGESMESTERSKAP MOSS SEILFORENING
15.8 UNION RACE HOMLUNGEN FS/HVALER SEILFORENING
18.8 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
19.8 KLUBBMESTERSKAP R3 SLIPPEN FREDRIKSTAD SEILFORENING
20.8 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
22.-23/8 ØSTFOLD CUP 3 FREDRIKSTAD SEILFORENING OPTIMIST, FEVA, WASZP, KILLING
22.-23/8 NORGESMESTERSKAP ORCI KONGELIG NORSK SEILFORENING
25.8 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
26.8 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
27.8 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
29.8 HOLLÆNDERSEILASEN KONGELIG NORSK SEILFORENING
SEPT:
1.9 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
2.9 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
3.9 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
5.9 KM R4 STENBOCKENS MINDELØB FREDRIKSTAD SEILFORENING
8.9 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
9.9 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
10.9 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
11.-12/9 ONE STAR FS/SHORTHANDED SAILING NORWAY
12.-13/9 SEILSPORTSLIGAEN #4 FLORØ FLORØ SEILFORENING J/70
15.9 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING
16.9 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
17.9 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
19.9 UNION RACE MK BÅT CUP SARPSBORG SEILFORENING
19.-20/9 NORGESCUP 3 SANDEFJORD SANDEFJORD SEILFORENING
22.9 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
23.9 SLIPPEN SALTVANNSCUP FREDRIKSTAD SEILFORENING
24.9 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
26.-27/9 GRUNDIG SAILING CUP 2 KONGELIG NORSK SEILFORENING J/70
OKT:
30/9-4/10 JOLLECAMP? HANKØ YACHT CLUB
6.10 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
8.10 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
13.10 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
15.10 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
20.10 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
22.10 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA MOSS SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
27.10 FELLESTRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING OPPMØTE 17:30. BÅTER KLARE OG BRIEF 17:45
29.10 REGATTATRENING JOLLEGRUPPA FREDRIKSTAD SEILFORENING SESONGAVSLUTNING M/ REGATTA. BRIEF 17:45
NOV:
19.11 TEORIKVELD JOLLEGRUPPA OPTIMISTROR-MERKET
DES:
12.12 JULETRESEILAS FREDRIKSTAD SEILFORENING

Slippen Saltvannscup onsdag 25/9

Siste runde Slippen Saltvannscup for i år! 4 båter til start i fin fralandsvind i kveld.

En flott avslutning som jeg håper vi kan følge opp med en hyggekveld på Andersenslippen. Det ble avtalt i kveld at vi holder kontakten og finner en kveld som passer for alle.
Takk for flotte seilaser sammen med dere!
Resultater:
1: Rassker 01:38:45 – 01:27:28
2: Joy 01:40:50 – 01:33:48
3: Mathilde 2 02:13:32 – 01:42:49
4: Flyer 02:04:40 – 01:56:11

Union Race vokser – 75 deltagende båter i årets serie!

Etter et svært vellykket arrangement i den siste regattaen i Union race – MK Baat cup i Løkkevika teller vi 75 unike båter som har deltatt på 1 eller flere av de 4 regattaene i årets Union Race 2019.

44 båter til start under den siste regattaen i Løkkevika!! Hvor av 25 var i Tur og hav klassen.  Lenge siden Turklassen var den største klassen i en regatta – veldig hyggelig synes jeg.

Tusen takk til Sponsorene Seatronic, Navionics og Roberts radio.

Gratulerer til Vinneren Bengt Rosengren fra Strømstad etterfulgt av Geir Begby/Are Eklund og Magne Tønnessen. Bengt Rosengren vinner Union Race andre året på rad.

På vegne av Union Race komiteen.

Anstein Næverdal

 

Her er resultatlisten:

Slippen Saltvannscup onsdag 18/9

Tredje runde Slippen Saltvannscup med 5 båter til start! Etter to værharde onsdager viste Hankøflaket seg fra en helt annen side i kveld. Vi fikk lett vind fra nordvest og flott opptreden av en av fjordens vakreste damer – Ivory IOD. Takk for en flott seilas!
Resultater:
1: Rassker (SH) 01:40:15 – 01:27:27
2: Ivory 01:47:30 – 01:32:15
3: Joy 01:45:45 – 01:38:23
4: Mathilde 2 (SH) 02:10:12 – 01:40:15
5: Flyer (SH) 01:59:19 – 01:51:12

Union Race MK Båt Cup 2019

Det blir en spennende avslutning av årets Union Race – går sammenlagtseieren til Strømstad eller Fredrikstad i år? I Union Race-serien har hele 57 båter deltatt i år og det ligger an til en flott avslutning hos Sarpsborg Seilforening i Løkkevika. Meld deg på til Union Race MK Båt Cup!

Invitasjon: www.sarpsborg-seilforening.no/mk-baat-regatta/?fbclid=IwAR2Zv0m9pMO_wC5KluLRmWFbu5PTLuZgtN7p2wSzu_zng0J_cUZtE-7vtp4

Påmelding: http://manage2sail.com/no/event/baed1e71-1c89-4225-b21a-ab27c617a920#!/

Fredrikstad Seilforening inviterer til NM i Optimist 2019

Den 8.-11. august vil det yre med liv på Andersenslippen. Fredrikstad seilforening inviterer til NM for Optimist 2019 og planlegging og organisering er i full gang. Rammene for arrangementet er nå spikret og det blir spennende dager i august med yrende liv av små og store på land som til vanns.

Det vil bli konkurrert i 4 klasser; NM klasse gutter, NM klasse jenter, Coming Stars klasse 1 (11-12 år) og Coming Stars klasse 2 (8-10 år).

Grunnlaget for gode opplevelser, erfaringer og spennende matching på regattabanene så vel som sosialt på land vil legge grunnlag for morsomme dager i August for alle seil interesserte.

Det er lagt til rette for bryggeplass eller overnatting i telt på foreningen samt gode priser for overnatting på Hankø Fjordhotell og Hankø Yacht Klubb. Det er også bryggeplass på Hankø Yacht Klubb. Med gode sportslige forhold og opplevelser på vannet vil Fredrikstad Seilforening også fokusere på sosiale og hyggelige sammenkomster på land. Det vil være Bryggemat og Daily first etter endt seiling hver dag, samt seilerfest både fredag og lørdag. Mer informasjon finner man under praktisk info og det offisielle programmet.

Organisasjons komiteen gleder seg til å kunne vise hva vi kan tilby i vår flotte seilforening.

For påmelding bruk følgende link: https://manage2sail.com/no/event/ba244ca8-b1b7-4b2c-8afa-1367d437efe7#!/

 

Se også følgende vedlegg:
FS NM Optimist 2019 – PRAKTISK INFO
FS NM Optimist 2019 – PROGRAM (v02)