Jollegruppa i Fredrikstad seilforening

Jollegruppa i Fredrikstad seilforening ønsker å være en aktiv gruppe med seilere på alle nivåer og vi seiler flere typer joller. Seiling er en aktivitet du kan drive med hele livet, og en aktivitet for hele familien. Jolleseilerne blir fortrolige med sjøen og de lærer å bli trygge i båt. De blir flinke til å konsentrere seg og utvikler selvstendighet som ”skipper på egen skute”.

De yngste jolleseilerne våre er mellom 6 og 8 år. Frem til tenårene er barna avhengige av at foreldrene stiller opp og hjelper til med praktiske ting som transport, påkledning, rigging, sjøsetting, opptak, spyling og rydding. Barna skal lære å ta vare på egen jolle, utstyr, seg selv og andre og selvstendigheten og tryggheten kommer med alder og erfaringer. Klubben legger derfor stor vekt på utvikling av den enkelte og det sosiale. Hele familien skal trives med seiling som aktivitet.

Aktivitetene til Jollegruppa foregår fra tidlig vår til sene høsten. Treninger er tirsdag kl. 18-20 (klar på vannet kl. 18.00, rigging fra 17.30). Alle treninger begynner på Andersenslippen i Hankøsundet. Lengden på sesongen tilpasses erfaring og ambisjonsnivå.

I Fredrikstad seilforening kan du seile med egen jolle det første året eller leie en av foreningesjoller. Fredrikstad Seilforening følger Norsk optimistjolleklubbs tre-årige opplæringsprogram Bronse- Sølv- og Gullror. Nye kurs starter med teori og trening på sikkerhet i slutten av mars hvert år.

For mer informasjon kontakt:

Styremedlem Barn og ungdom
Magnus Tvete tlf . 907 93 902

E-post: magnus@tvete.no

Jolleseiling på nett
Det finnes mange sider på Internett som viser seiling over hele verden. Vi har funnet frem til noen små filmsnutter som på fin måte viser seiling med de jollene vi bruker i Fredrikstad seilforening.

Konkurranser og tøff optimistseiling i mye vind og bølger