Regatta og Seilsportliga 2017, infomøte onsdag 1. februar

Regattakomitéen inviterer til allmannamøte på Andersenslippen!

Onsdag 1. februar kl. 18:30. Kaffe og vafler fra 18:00

Program:

Regattasesongen 2017 v/Svein Moe

Kursvirksomhet ifm arrangering av regatta v/Inger og Knut Bøymo

Seilsportligaen 2017 og «nye Kællen Cup» v/Eivind Rubinstein

Vi henstiller alle som har tanker om å seile, arrangere eller delta på noen som helst måte ifm foreningens regattasatsinger om å møte!

Velkommen!

 

Ny sponsor for TwoStar: Raymarine!

Fredrikstad seilforening har i dag gjort avtale med ny sponsor av TwoStar, nemlig Raymarine Norge AS!

Årets utgave vil være en skikkelig styrkeprøve, og arrangeres 15. – 18- juni på Hankø Yacht Club og Andersenslippen.

Påmelding vil åpne 1. februar. Følg med!

Årsmøte 2017 onsdag 8/2 kl. 19:00 på Andersenslippen

Last ned innkallingen her:

[dg ids=»2448″]

 

 

Til medlemmene i Fredrikstad seilforening

  1. januar 2017

 

Innkalling til årsmøte 2017 i Fredrikstad seilforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad seilforening.

Årsmøtet avholdes onsdag den 8. februar 2017 på Andersenslippen kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 25. januar til på epost til post@fredrikstad-seilforening.no eller pr post til Fredrikstad seilforening v/Per Arne Skjeggestad, Damveien 1c, 1672 Kråkerøy.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.fredrikstad-seilforening.no/dokumenter-referater-etc/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIF’s lover § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret i Fredrikstad seilforening