Årsmøte 2021: Gemyttelig på nett

27 medlemmer deltok på årsmøtet i seilforeningen tirsdag 16. april. Årsmøtet ble holdt som nettmøte på Zoom. Ut over de vanlige årsmøtesakene med valg regnskap og budsjett, behandlet møtet også å innføre hustandsmedlemskap. Styret vedtok også mindre revisjoner av lovene og bryggereglementet. Bryggereglementet førte til en diskusjon om håndheving av reglementet ved tildeling av båtplasser. Dette vil bli fulgt opp.

Endre Steinbru ble gjenvalgt som leder. Anstein Næverdal fikk utvidet sitt mandat som nestleder til også å omfatte regattasjefrollen. Helge Rongevær gikk ut av styret og inn som varamedlem. Han ble erstattet av Petter Faye Lund som sekretær. Stian Tønnesen og Bjørn Erik Simensen gikk ut av styret. Som ny ansvarlig for Barn og Ungdom ble valgt Magnus Tvete. Medieansvarlig Anders Dalsegg Strand har bedt seg fritatt fra styrevervet. Dette vervet ble etter forslag fra styret ikke videreført. Det nye styret er dermed redusert fra 10 til 8 medlemmer.

Roar Larsen ble utnevnt til æresmedlem i seilforeningen. Det ble lagt vekt på et livslangt engasjement for seilsporten gjennom en aktiv seilerkarriere og hans interesse og arbeid for foreningen og modellbåtseiling. Årets seiler ble Christoffer Sørlie. Are Eklund fikk stifternes pokal. Lederen takket de avgåtte styremedlemmene for innsatsen før møtet ble avsluttet.

F-S åpner for hustandsmedlemmer med redusert kontigent

Hei alle Seilervenner!
Årsmøtet 2021 er vel overstått og en av sakene som ble godkjent av Årsmøtet var Medlemskontingenter for 2021. Se www.fredrikstad-seilforening.no.
Kravet om betaling av Medlemskontingent 2021 kommer til dere rett etter påske til eposten dere har oppgitt i deres registrering på MinIdrett.no.
Styret har fulgt opp oppfordringen fra Årsmøtet 2020 og introdusert «Husstandsmedlemskap» til redusert kontingent, kr 550,-(dvs tilsvarende som for Yngre medlemmer). Det vil si at innenfor en «husstand» – altså medlemmer som bor på samme adresse – så skal bare en behøve å stå som Hovedmedlem med full kontingent.
Nå ber Kasserer om at dere informerer ham på kasserer@fredrikstad-seilforening.no når dere gjør innmelding og krever Husstandsmedlemskap. Likeledes, hvis du allerede er medlem og kan kreve Husstandsmedlemskap så informer Kasserer så snart som mulig.
Hilsen Kasserer

Innkalling til digitalt årsmøte tirsdag 16. mars 2021

På grunn av koronasituasjonen må vi gjennomføre et digitalt årsmøte. Årsmøtet vil gjennomføres på Zoom.

Påmelding til møtet vil foregå via idrettens påmeldingssystem som er koblet mot vårt medlemsregister.  Medlemmer som trenger en gjennomgang av systemet før årsmøtet vil få det, og vi vil gjennomføre en test av systemet etter vinterferien.  Man trenger ikke å laste ned eller installere noe på forhånd, og deltakelse kan skje via telefon, nettbrett eller PC.

 

Meld deg på her https://isonen.com/event/ckl74cd6a4ycl0d681xun3vnx

Les hele innkallingen her:

innkalling-til-digitalt-arsmote-2021

 

NIF sine retningslinjer for digitale årsmøter finner dere her:

 

 

Andersenslippen