Retningslinjer for utleie av lokaler – kjøkken, toaletter og hovedrom.

bord-02

1. Utleieperiode: september – 31. mai.  Utover dette skjer utleie kun etter skriftlig tillatelse fra Styret i Fredrikstad seilforening.

2. Priser:

Hel helg (fredag fra kl. 12:00 – mandag kl. 10:00):               6000,-

Dag i helg (fra kl. 12:00 – kl. 10:00 neste dag):                     4200,-

Dag hverdag (fra kl. 12:00 – kl. 10:00 neste dag):                2500,-

 

Medlemmer i Fredrikstad Seilforening får rabatt på 25 % av den ordinære leieprisen.

 

Prisen inkluderer vask.  Leietakerne må selv rydde, vaske opp og fjerne søppel.

 

Betaling foregår med Vipps

Benytt: Fredrikstad seilforening hoved      eller Vippsnummer: 87514

Merk med: Utleie og dato

Leiebeløpet  må betales senest 1 uke før leieperioden starter. (Til foreningens konto merket med leieperiode og navn på ansvarlig. Alternativt brukes foreningens mCash)

3. Det skal inngås en skriftlig avtale med styret/huskomitéen. Nøkler utleveres og returneres til hus komitéen. Dette skjer ifbm. gjennomgang av lokaler før/etter gjennomført arrangement.

4. Leietakere må akseptere annen aktivitet rundt huset, samt bruk av toaletter gjennom egen inngang.

5. Utleie må ikke være til sjenanse for naboer og lokalmiljø.

 

Kontaktperson for utleie er Håkon Fensbekk:

hakon.fensbekk@borregaard.com eller 91817479 .