Utleie av selskaps- og møtelokaler

bord-02

1. Utleieperiode: 15. september – 31. mai.  Andre datoer kan være tilgjengelige.

2. Priser:

Medlemmer i Fredrikstad Seilforening får rabatt på 25 % av den ordinære leieprisen.

Prisen inkluderer normal vask.  Leietakerne må selv rydde, vaske opp og fjerne søppel.

Hel helg (fredag fra kl. 12:00 – mandag kl. 10:00):         Ikke medlemmer      6000,-    Medlemmer 4500.-

Dag i helg (fra kl. 12:00 – kl. 10:00 neste dag):               Ikke medlemmer      4200,-    Medlemmer 3150.-

Dag hverdag (fra kl. 12:00 – kl. 10:00 neste dag):           Ikke medlemmer      2500,-     Medlemmer  1875.-

Betaling foregår med Vipps

Benytt: Fredrikstad seilforening hoved      eller Vippsnummer: 87514

Merk med: Utleie og dato

Leiebeløpet  må betales senest 1 uke før leieperioden starter. (Til foreningens konto merket med leieperiode og navn på ansvarlig. Alternativt brukes foreningens mCash)

3. Det skal inngås en skriftlig avtale med styret/huskomitéen. Leietakerne plikter å inspisere lokalene før leieavtale inngås. Mangler meldes utleieansvarlig før lokalet tas i bruk. Nøkler utleveres og returneres til hus komitéen. Dette skjer i forbindelse med gjennomgang av lokaler før og etter gjennomført arrangement.

4. Leietakere må akseptere annen aktivitet rundt huset, samt bruk av toaletter gjennom egen inngang.

5. Utleie må ikke være til sjenanse for naboer og lokalmiljø.

Kontaktperson for utleie er Håkon Fensbekk:

hakon.fensbekk@borregaard.com eller 91817479 .