Arrangør- og regelsamling den 21/03 og 28/03

Påmeldingen har vært god, og det blir derfor uformelle arrangør- og regelsamlinger med Knut og Inger Bøymo. Datoene er 21. mars og 28. mars  (NB – dette er ny dato) fra kl. 18:00 – 21:00.

Den 21. vil dreie seg om introduksjon om arrangering, og 28. blir det fokus på kappseilingsreglene.

Senere blir det satt opp dommer-/arrangørkurs 1 (16 t.) ved interesse.

Relevant artikkel: Vil du være med og lære mer om seilregler og arrangering av regatta

Vil du være med og lære mer om seilregler og arrangering av regatta?

Heldige som vi er, har vi fått Inger og Knut Bøymo til å øse ut av sine kunnskaper og erfaringer i dommer/arrangørfaget.

Om interessen blir stor nok (og det håper vi!) blir det både uformelle en-kvelds samlinger og formelt sertifiserende kurs til dommer 1 / arrangør 1 i løpet av vinter/vår 2017.

Men før vi setter opp kurskveldene, lodder vi stemningen blant foreningens medlemmer. Er interessen der?

I så fall, følg linken og kryss av på skjemaet. Dette er kun for å lodde stemningen, og er altså ingen bindende påmelding!

Vi garanterer at kurskveldene både er interessante og underholdende!

Klikk her for å gå til undersøkelsen!

Forberedelse til ny sesong – rigg og seil

Tur og hav arrangere faglig tema på Andersen slippen onsdag 19.4.17. kl. 1900-2100

Are Eklund kommer for å gi gode råd og tips for rigging og seiltrim mv.

Resultater av Tur & Havs spørreundersøkelse er klar!

Tur og hav gjennomførte høsten 2016 en enkel spørreundersøkelse blant medlemmen. Gjennom denne undersøkelsen har vi håpet å kunne kartlegge hvilke aktiviteter medlemmene ønsker at Tur og hav skal legge til rette for. 102 medlemmer svarte på undersøkelsen. Vi hadde nok forventet større respons, men vi vil bruke resultatet i planlegging av aktiviteter fremover. Vi takker alle som tok seg tid til å besvare spørreundersøkelsen.

Last ned hele oppsummeringen her:

Markedsundersøkelsen 2016 versjon 3 endelig kopi Sheet1

 

Komiteens vurderinger av resultatene:

Opplæringsaktiviteter:

Navigasjonskunnskap: Resultatet viser jevn fordeling, men synes interessant. Et område man bør videreføre

VHF kurs: Synes mindre interessant

Sikkerhet: Veldig interessant tema. Bør følges opp

Motorkunnskap synes ikke å ha stor interesse

Rigg og seil synes å være veldig nyttig og interessant

Strøm i båt ser ut som å være et område som interesserer medlemmene

Reparasjon av plast og båter ikke så interessant

Planlegging for langtur ikke så interessant

Egne kurs for jenter ikke så interessant

Dommer og arrangørkurs ikke så veldig interessant, men behovet sett fra styrets side er til stede

Det har ikke vært særlige innspill til andre opplæringsaktiviteter.

Sommerkativiteter:

Fellesturer for nybegynnere synes mindre interessant

Turer med barn synes også mindre interessant

Langturseiling synes å ha en viss interesse

Helgeturer, pinseturer, synes å ha interesse

Turer i sammen med andre seilforeninger er mindre interessant

Vinteraktiviteter:

De som har svart synes det er OK med møtekvelder 1 gang pr. mnd, gjerne med faglige temaer og erfaring fra turer samt felles besøk hos utstyrsleverandører.

Med hilsen Tur & Hav-komitéen!