Resultater av Tur & Havs spørreundersøkelse er klar!

Tur og hav gjennomførte høsten 2016 en enkel spørreundersøkelse blant medlemmen. Gjennom denne undersøkelsen har vi håpet å kunne kartlegge hvilke aktiviteter medlemmene ønsker at Tur og hav skal legge til rette for. 102 medlemmer svarte på undersøkelsen. Vi hadde nok forventet større respons, men vi vil bruke resultatet i planlegging av aktiviteter fremover. Vi takker alle som tok seg tid til å besvare spørreundersøkelsen.

Last ned hele oppsummeringen her:

Markedsundersøkelsen 2016 versjon 3 endelig kopi Sheet1

 

Komiteens vurderinger av resultatene:

Opplæringsaktiviteter:

Navigasjonskunnskap: Resultatet viser jevn fordeling, men synes interessant. Et område man bør videreføre

VHF kurs: Synes mindre interessant

Sikkerhet: Veldig interessant tema. Bør følges opp

Motorkunnskap synes ikke å ha stor interesse

Rigg og seil synes å være veldig nyttig og interessant

Strøm i båt ser ut som å være et område som interesserer medlemmene

Reparasjon av plast og båter ikke så interessant

Planlegging for langtur ikke så interessant

Egne kurs for jenter ikke så interessant

Dommer og arrangørkurs ikke så veldig interessant, men behovet sett fra styrets side er til stede

Det har ikke vært særlige innspill til andre opplæringsaktiviteter.

Sommerkativiteter:

Fellesturer for nybegynnere synes mindre interessant

Turer med barn synes også mindre interessant

Langturseiling synes å ha en viss interesse

Helgeturer, pinseturer, synes å ha interesse

Turer i sammen med andre seilforeninger er mindre interessant

Vinteraktiviteter:

De som har svart synes det er OK med møtekvelder 1 gang pr. mnd, gjerne med faglige temaer og erfaring fra turer samt felles besøk hos utstyrsleverandører.

Med hilsen Tur & Hav-komitéen!

0 svar

Legg igjen et svar

Ønsker du å delta i diskusjonen?
Bidra gjerne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *