Nå har Norges idrettsforbund (NIF) kommet med nye krav og retningslinjer til medlemsregister og samordnet registrering.

Dette er viktig for at vi skal kunne holde orden på medlemsregisteret, og for at hvert enkelt medlem fra nå selv er ansvarlig for de opplysningene som ligger i systemet. Det elektroniske registeret er dessuten utgangspunkt for momskompensasjon og søknad om lokale aktivitetsmidler (LAM) gjennom Idrettsrådene. (LAM er en styrkning av klubbens barne-og ungdomsarbeid.)

Både foreldre og barn må stå som medlemmer. Hovedmedlemmer betaler kr. 1 050,-, og ektefelle kr. 0. Øvrige husstandsmedlemmer under 18 år er gratis. Husstandsmedlemmer over 18 år må tegne hovedmedlemskap.
Fakturaer sendes ut i perioden mars/april.

Vi vil derfor at både nye og eksisterende medlemmer går inn og sjekker som info opp mot NIF. Dette er samtidig Fredrikstad seilforenings inmeldingsløsning:

https://minidrett.nif.no/

De som ikke allerede er registrert med en brukerprofil, må opprette en ny profil. Pass på at den kobles opp mot Fredrikstad seilforening!

Brukerveiledning: https://itinfo.nif.no/Min_idrett

Retningslinjer for medlemsregistrering i NIF finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/

 

For spørsmål e.l., kontakt Fredrikstad seilforening:
Bendik Nystrøm, sekretær | tel. 416 12 452 | bendikn@ostfoldfk.no