Nå har Norges idrettsforbund (NIF) kommet med nye krav og retningslinjer til medlemsregister og samordnet registrering.

Dette er viktig for at vi skal kunne holde orden på medlemsregisteret, og for at hvert enkelt medlem fra nå selv er ansvarlig for de opplysningene som ligger i systemet. Det elektroniske registeret er dessuten utgangspunkt for momskompensasjon og søknad om lokale aktivitetsmidler (LAM) gjennom Idrettsrådene. (LAM er en styrkning av klubbens barne-og ungdomsarbeid.)

Både foreldre og barn må stå som medlemmer. Hovedmedlemmer betaler kr. 850,-, og husstandsmedlemmer (barn, ektefeller) betaler kr. 100,- pr år. Fakturaer sendes ut i perioden april/mai.

Vi vil derfor at både nye og eksisterende medlemmer går inn og sjekker som info opp mot NIF. Dette er samtidig Fredrikstad seilforenings inmeldingsløsning:

https://minidrett.nif.no/

De som ikke allerede er registrert med en brukerprofil, må opprette en ny profil. Pass på at den kobles opp mot Fredriksstad seilforening!

(NB! I systemet staves Fredriksstad på gamlemåten, nemlig med to s’er!)

Brukerveiledning: https://itinfo.nif.no/Min_idrett

Retningslinjer for medlemsregistrering i NIF finner du her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/