Påmelding til Rustad Sails TwoStar 2020 har åpnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustad Sails TwoStar 2020 går av stabelen 18-20 Juni, og nå er det endelig mulig å melde seg på. Klikk på linken for å komme til påmelding https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3348

Vi gleder oss!

Retningslinjer for seiling gjeldende fram til 15. juni

Frem til 15. juni 2020 gjelder disse retningslinjene:

BAKGRUNN

Idrettens generelle veileder: «Smittevern for idrett» er den gjeldende hovedveilederen som «Smittevernsveiledning for seiling» er basert på. Den kan lastes ned og leses i sin helhet her.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Nedenstående retningslinjer gjelder for arrangementer og aktiviteter for seilforeninger og klasseklubber tilknyttet Norges Seilforbund:

ANSVAR

 1. Seilforeningen/klasseklubben er ansvarlig for at arrangementer, samlinger, trening og andre aktiviteter i regi av foreningen/klubben gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det innbefatter at arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og arrangøren skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 2. Det et vilkår for gjennomføring av et arrangement at det er utnevnt en smittevernansvarlig.
 3. Garderober og klubbhus skal være stengt.
 4. Foreningen skal ha utarbeidet et sett retningslinjer for hvordan generelle smittevernråd skal bli overholdt i sin forening (stengte garderober, avstand, hindre kødannelser, desinfisering/vask etc). Den smittevernsansvarlige skal påse at disse retningslinjene blir etterfulgt.

DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

 1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
 2. Regattaer kan arrangeres for inntil 50 personer.
 3. Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. De som står for gjennomføringen av arrangementet, omfattes ikke i denne tellingen.
 4. Det tillates ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.
 5. Arrangøren skal ha oversikt over alle deltagere og medarbeidere i arrangementet. Dette for å lette arbeidet med eventuell smittesporing.

DELTAGELSE PÅ TRENING

 1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regelen mellom alle om bord.
 2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

VEIEN VIDERE

Norges Seilforbund er i løpende dialog med ansvarlige myndigheter og Norges Idrettsforbund når det gjelder utviklingen og forståelsen av regler, veiledere og retningslinjer knyttet til smittefaren for Covid-19. Inntil 15. juni gjelder ovenstående retningslinjer for seiling. Dersom det viser seg at retningslinjene ikke overholdes eller om det kommer innskjerpelser eller lettelser fra overordnede organer, kan denne veiledningen bli endret på kort varsel.

NSFs arbeider også løpende med å se på muligheter for å gjennomføre norgesmesterskap, norgescuper, seilsportsliga og andre større arrangementer i år.

Endringer og nyheter vil bli publisert på Norges Seilforbunds nettside, www.seiling.no, og de bli distribuert direkte til seilforeninger, seilkretser og klasseklubber i form av nyhetsbrev.

Oslo 12. mai 2020

NORGES SEILFORBUND

Dugnad på Andersenslippen mandag 11. mai

Velkommen til dugnad på Andersenslippen mandag ettermiddag. Vi skal blant annet rydde ute og inne, planere ute, så til oppgravde områder og vaske vinduer så Slippen blir klar til sommeren. Arbeidet vil foregå med hensyn til reglene for smittevern og minsteavstand. Vi byr på enkel servering. Ta med hansker, rive og enkle hageredskaper.

Store arrangementer utsettes: Jolleaktiviteten nesten normal i mai -juni

Jolleseilerne er på vannet.

 

Seilforeningen planlegger for å gjennomføre noen arrangementer når regjeringen åpner for idrettsarrangementer. Vi holder muligheten for endringer åpen.

Det er hensynet til seilernes helse og sikkerhet som er førende for idrettens og seilforbundets regler. Fram til 15. juni har vi ikke anledning til å arrangere regatta. Trening kan gjøres i enmannsjoller etter særskilte regler.

 

Jollegruppa er i gang med enmannsjoller

Jollegruppa er i gang med trening med optimist i små grupper på tirsdagene. Seilerne setter selv opp båtene, og de bruker samme båt hver gang på den måten reduseres sjansen for smitteoverføring. Seilerne skifter og dusjer hjemme. Opplegget er testet med de eldste seilerne, og jollegruppa er optimister med tanke på gjennomføringen.

Sommerskolen planlagt gjennomført

Vi vil prøve å gjennomføre sommerskolen, men vi må ta høyde for at vi ikke kan gjennomføre alle aktivitetene som planlagt og at vi må holde avstand. Vi vil åpne påmelding og kreve inn deltakeravgift når ting er helt klarlagt.

Bedriftsseilasen er utsatt til 5. september

Bedriftsseilasen er planlagt gjennomført lørdag 5. september. Mer informasjon vil komme, men det er mulighet for at den sosiale delen av arrangementet må endres litt. Dette vil vi komme tilbake til.

Homlungenseilasen flyttes til 8. august

Homlungeseilasen vil vi satse på å gjennomføre som planlagt. Datoen var først satt til 15. august, men på grunn av krasj med Færderseilasen vil vi arrangere Union Race- Homlungenseilasen 8. august.

Raymarine TwoStar planlagt gjennomført i juni

Vi jobber med å gjennomføre arrangementet i henhold til opprinnelig plan 18.juni. Vi vil åpne for påmelding med mulighet til å betale påmeldingsavgift når forholdene er helt klarlagt.

 

Snipe NM 3-5 juli

Vil forhåpentlig bli gjennomført som opprinnelig planlagt den Vi venter på en avgjørelse den 30. april.

Hankø Race Week 25-28 juni

Her er det KNS som arrangerer med Fredrikstad seilforening som underleverandør. Avgjørelsen ligger hos KNS. Vurdering tas 25. mai.

 

Koronavettregler for seiling

Idrettsforbundet har åpnet opp for å seile med enmannsjoller under gitte forutsetninger. All annen seiling er suspendert.

Norges Seilforbunds koronavettregler for seilere

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

 1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

NSF har avlyst sine større samlinger frem til og med helgen 2. og 3. mai, og anbefaler norske seilforeninger til kun å arrangere mindre lokale samlinger/regattaer til og med samme datoer.

Reglene ligger her:

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/233-norges-seilforbunds-koronavettregler-for-seilere

Viktig informasjon vedrørende koronavirus

OPPDATERT 13. mars kl 08.30. På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Spørreundersøkelse om dugnadsarbeid i regattasesongen 2020

Gå til undersøkelsen her: https://forms.gle/pnn34vtrxikizWaj6

Kjære medlem og alle seilinteresserte!

Vi går endelig mot en ny regattasesong og årets aktivitetsnivå er høyt!

Fredrikstad Seilforening ønsker å skape gode arrangementer, sosialt som sportslig, for seilere på alle nivåer. For å oppnå dette trenger vi din hjelp. Vi ser frem til ditt bidrag og tilstedeværelse på land og til vanns!

I vedlagt spørreundersøkelse vil du bli bedt om å ta stilling til hvilke oppgaver du har anledning til å gjøre i det enkelte arrangement. Vi ber om din endelige tilbakemelding innen søndag 22. mars.

Rollene som skal fylles er hus og havnevert, kjøkken, kiosk, servering, opp- og nedrigg, sekretariat, startbåt, linjebåt, bøyebåt og RIB. Noen arrangementer derimot krever ikke at alle posisjoner er bemannet. Spørreskjemaet tar hensyn til det enkelte arrangements behov. Når du melder din interesse vil du bli kontaktet omgående for nærmere informasjon og avtale. Ser under for mer informasjon om hva rollene innebærer. Har du ytterligere spørsmål kan du henvende deg til stian@loka.no

Hus- og havnevert
Hus- og havnevertens rolle går over hele arrangementet + dagen før. Oppgavene er å ta imot deltagerbåter i gjestehavna og delegere plasser til disse. Du må være tilgjengelig for å svare på spørsmål og holde huset, naustet, slippen og bryggeanlegget i orden etter instruks. 

Kjøkken/kiosk/servering
Kjøkken/kiosk/servering går over hele arrangementet + dagen før. Lage/stelle i stand og selge mat og drikke, kioskvarer og bar. 18 års aldersgrense på alkoholsalg. Holde kjøkkenet i orden etter instruks. 

Opp- og nedrigg
Riggelaget jobber dagen før og dagen etter arrangementet. Regn med en god del tungt, fysisk arbeid.

Sekretariat
Sekretariatet bemanner regattakontoret under hele arrangementet + dagen før. Sekretariatet tar i mot deltagerne før start, utfører registreringer, jobber tett med regattasjefen og utfører andre administrative oppgaver etter instruks.

Startbåt
Startbåten er regattakontoret på vannet og er operativ i god tid før og etter seilas. Ombord finnes blant annet regattasjefen og regattakomiteen. Startbåten har ansvaret for startprosedyren med flaggheising, målgangen med registrering og at banen og seilasen seiles i henhold til reglementet. Startbåten er som regel en større seilbåt. Her kommer man tett på seilingen og kan anbefales for en flott dag på vannet. 

Linjebåt
Linjebåten har som oppgave å legge start- og målbøyer i samarbeid med startbåten. Linjebåten er en større jolle og har el-winch men trenger et mannskap med god fysikk. Regn med en god del fysisk arbeid og fantastiske regattaopplevelser.

Bøyebåt
Bøyebåten er som linjebåt og startbåt først ute på regattabanen for å gjøre seg kjent med forholdene. Bøyebåten har som oppgave å legge rundingsbøyene. Bøyebåten er en sjark-lignende farkost med el-winch. Bøyebåten samarbeider med startbåt og rapporterer om vindforholdene og legger banen før start. Ved vindskift i banen legges bøyene på nytt i henhold til reglementet. Bøyebåten spiller også en sentral rolle ved avkortning i løpet. Det kreves god fysikk av mannskapet på dager med mye vind og sjø. Regn med en god del fysisk arbeid men mye moro og beste orkesterplass på regattabanen.

Sikringsbåt
Sikringsbåten er i aksjon under regattaer. Denne vil også bemannes av mediapersonell. Sikringsbåten er en hurtiggående RIB og det stilles krav til båtførerprøven for skipperen av denne.

Dokumenter til Ekstraordinært Årsmøte 10. mars

Dokumenter til Ekstraordinært Årsmøte 10. mars 2020 kl 19.00:

Ekstraordinært årsmøte 2020 – Valgkomiteens innstilling [1]

Styrets innstilling til Valgkomité 2020 EÅ[1]