Utomhusplan for Andersenslippen

Som kjent er Andersenslippen Fredrikstad Kommunes eiendom og inngrep og endringer er underlagt strenge restriksjoner. Tiltak som gjennomføres må derfor gjennomgås nøye av eierne, park og idrett i kommunen samt byantikvaren. Vi er blitt rådet til å utarbeide en utomhusplan for Slippen slik at vi vi som leietakere og kommunen har en felles referanse og arbeidsmål som tilfredstiller alle interessetakere i denne saken. Planen er utarbeidet av Landskapsarkitekt John Berg fra Moss i 2023 og er lagt fram for kommunens representanter i år. Styrets intensjon er å gå gjennom planen på et medlemsmøte på forsommeren. Det er viktig å merke seg at tiltakene i planen er søknadspliktige og det er ikke søkt om noen av de foreslåtte tiltakene ennå. Styret anbefaler at vi i første omgang går videre med utvidelse av jolleoppstillingsplassen fast dekke på jolleoppstillingsplassen sør for klubbhuset, samt å sette opp leskur for optimistjoller.

Planen ligger vedlagt her: FSF Andersenslippen BLD Beskrivelse

Årets vårdugnad på Slippen 24. april

Da er det tid for årets vårdugnad. Vi skal rydde, snekre, vaske og male. Ta med arbeidsklær hansker, rive etc. Vi skal friske opp Slippen både utvendig og innvendig. Har du ikke mulighet til å delta den 24. april kan du få oppgaver som kan utføres seinere. Vi vil være på Slippen fra klokka 17:00, men kom når det passer deg.

Det blir enkel servering for sultne dugnads deltakere.

hilsen
Styret

Sommerskolen 2024- uke 26

Fredrikstad Seilforening inviterer nok et år til Sommerskole. I år blir det uke 26 (24. JUNI – 28. JUNI 2024) og ledes av Hanne Marie og Frode Jørstad. Deltakere disponerer Fredrikstad Seilforening sine seiljoller (Optimist og Feva) med rigg og seil. Sommerskolen er åpen for alle barn i barneskolealder, 1-7 klasse. Alle barn må kunne svømme.

For å kunne ivareta sikkerheten til alle barn er det begrenset til 45 plasser.

Seilskolen åpner kl 07:30 om morgenen og stenger kl 16:30. Kjernetid hvor alle deltagerne må være på plass er mellom 09:00 og 15:00.

Alle aktiviteter skjer utendørs, med seiling i fokus. Frokost serveres mellom kl. 07.30-08.30. Varm lunsj hver dag, og frukt på slutten av dagen.

Påmelding gjøres via manage2sail og åpner tirsdag 30.04.2024 (midnatt, natt til tirsdagen).

Link til påmelding: https://manage2sail.com/no/event/397a33a6-32b2-4f86-b94a-689bd09abc6c#!/

Link til invitasjon: https://manage2sail.com/no/Home/DownloadDocument/72b6eef8-e053-4f44-889f-51801ee4f046

VM IOD 2024

Kan du huse VM-Seilere i juni?

Som kjent skal Fredrikstad Seilforening sammen med HYC og IOD-klubben arrangere VM i IOD i juni. Registreringen starter 15. juni og VM avsluttes 22. juni. Mesterskapet seiles i båter som stilles til dispoosisjon av arrangørene. En av tradisjonene med IOD er at de gjestende seilerne innkvarteres privat i den utstrekning det er mulig. Vi søker derfor etter vertskap som kan tenke seg å ha seilere boende hjemme under mesterskapet. Ideelt er selvfølgelig adresser på Vikane, men det er helt greit for seilerne å bo på Gressvik eller i Fredrikstad.

Vi setter pris på om medlemmer eller andre seilinteresserte har mulighet til å bidra med innkvartering og bli kjent med spennende folk som deler vår interesse for seiling. Kontakt Vidar Moe på sms eller tlf 415 65 877 for å høre mer om hvordan dette er tenkt gjennomført.


Mer informasjon kommer.

Årsmøtet 2024: Christoffer Sørlie ble årets seiler.

Årsmøtet 2024 ble hold på Zareptha på Vikane. 41 medlemmer var til stede på møtet som ble ledet av Stian Aakre med sikker hånd. Styret ble gjenvalgt uten diskusjoner. Budsjettet er høyt i år, men det skyldes for en stor del IOD VM, som har stor omsetning. Styret ser lik ut:

VervValgt for periodenAntall år som vervet løper Innstilling valgkomitéKommentar
Leder2024-20251Endre SteinbruGjenvalg
Nestleder*  2024-20251John HatchGjenvalg
Regatta2024-20251John HatchGjenvalg
Kasserer2024-20262Vidar HalvorsenGjenvalg
Sekretær/Utdanningskontakt**2024-20262Sandra HatchGjenvalg
Slippen2024-20251Petter Faye-LundGjenvalg
Barn og ungdom2023-20252Magnus TveteIkke på valg
Vara2024-20251Jørgen OksmoGjenvalg
Vara2024-20251Åse TukkensæterNy 
Kontrollutvalg2023-20252Carsten DurbanIkke på valg
Kontrollutvalg2023-20252Inger Johanne EngelsvikenIkke på valg
Vara kontrollutvalg2024-20251Kristin ArnesenGjenvalg
Vi ønsker Åse Tukkenseter velkommen i styret.

Årets seiler

Etter årsmøtet ble Christoffer Sørlie belønnet med tittelen årets seiler etter NM gull i ILCA 7 (Laser standard) og Sølv i NM og Nordisk i Finnjolle. Christoffer ble videointervjuet på direkten via telefon, da han er på treningssamling i Spania. Christoffer er delvis sponset av foreningen, og vil som gjenytelse arbeide noen timer som trener for våre jolleseilere.

Stifternes Pokal


Stifternes pokal ble utdelt til Trond, Ulrik og August Strøm. De er aktive med vedlikehold av båter og utstyr og aktive med trening og regattadeltakelse i jollegruppa. Deltar på alle øvelser og bidrar med transport av utstyr for flere andre regattadeltakere.

Årets Turseiler

Årets Turseiler ble Truls og Ann Kristin Teig som seilte Deheler 41 Begge Dehler før de deltok med to andre par i Shetland Race , tur retur Shetland, ør de seilte hjem fra Bergen til Slippen. En skikkelig tur altså.

Vi gratulerer.

Sakspapirer til årsmøtet 2024

Årsmøte 2024

OBS. Flyttet til Sarepta, Sareptaveien 42

Årsmøtet i Fredrikstad Seilforening 2024 avholdes på Skytterhuset Sareptakroken 15, Vikane, onsdag 28. februar kl. 19:00.

AGENDA
i hht foreningens lover

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle foreningens årsberetning.
 9. Behandle foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og
  revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta foreningens budsjett.
 13. Behandle foreningens organisasjonsplan.
 14. Foreta valg.
  a) Styre med leder
  b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi
  styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
VM IOD 2024

Terminliste 2024

9-10   Mai                           2.4m Training         FS

11-12 Mai                            2.4m Regatta          FS

24-26 Mai                            Raymarine 2 Star   FS – HYK

08       Juni                           Bedriftsseilasen      FS

15-21 Juni                           IOD World Championships Hankø       FS – HYK

22-30  Juni                           Soling World Championships     KNS – HYK – FS (kran)  

27-30 Juni                           Hankø Race Week             KNS – FS – HYK

10       August   UR             Homlungen Seilasen         Skjærhalden

9-11   August                     Optimist NM                       FS – HYK

16-18 August                      Winners-Weekend       Drake NM

og IOD regatta                   FS – HYK

7 September Klubbmesterskap for kjølbåter og Tur/havseilere – Hankø Rundt

7         September              One Star                   FS – HYK

Endringer kan komme.

Luftfoto Vikane

Søknad om Båtplass for 2024

Det ble i fjor tildelt noen ettårsplasser på foreningens brygge ved anlegget på Andersenslippen. Disse skal nå søkes om på nytt for ett år.
Dette er plasser som primært skal benyttes for å fremme seilsporten. Ønsker du båtplass på foreningens brygge må
du søke via denne lenken:
http://www.fredrikstad-seilforening.no/soknad-om-batplass-pa-andersenslippen/


Søknadsfrist er 1 Januar 2024. Se ellers de gjeldende bryggevedtekter.

To norgesmesterskap på en helg

Fra fredag 15. til søndag 17. september er Fredrikstad Seilforening ansvarlig for to norgesmesterskap, i henholdsvis J/70 og Shorthand. J/70 seiles som baneseilaser, mens shorthand klassene vil ha et mer variert utvalg av baner. J/70 vil seiles i området utenfor Hankø/ Garnholmen, mens Shorthanded vil seile over store deler av ytre Oslofjord østside syd for Larkollen. 19 båter er påmeldt J/70 NM, og Fredrik Kulseng er skipper på den eneste lokale båten i feltet. I shorthanded NM er 16 båter påmeldt. Brødrene Carlsen i Bagheera skal forsvare arrangørklubbens ære i et krevende felt. Følg regattaen her: https://manage2sail.com/no/event/NMJ70ogShorthanded#!/