Loftet i bua skal tømmes pga. vedlikehold

Alle som har personlige eiendeler på loftet i bua må fjerne dette innen 1. november. Det inkluderer alle låste boder. Det som ikke blir fjernet innen den tid vil bli kastet.

Styret