Oppføringer av Sandra Hatch

Søknad om Båtplass for 2024

Det ble i fjor tildelt noen ettårsplasser på foreningens brygge ved anlegget på Andersenslippen. Disse skal nå søkes om på nytt for ett år.Dette er plasser som primært skal benyttes for å fremme seilsporten. Ønsker du båtplass på foreningens brygge mådu søke via denne lenken:http://www.fredrikstad-seilforening.no/soknad-om-batplass-pa-andersenslippen/ Søknadsfrist er 1 Januar 2024. Se ellers de gjeldende bryggevedtekter.

Ny fordeling av båtplasser på Fredrikstad Seilforenings anlegg på
Andersenslippen for perioden 2023-2027.

Det skal fordeles båtplasser for 5 nye år på foreningens brygge ved anlegget på Andersenslippen,som primært skal benyttes for å fremme seilsporten. Ønsker du båtplass på foreningens brygge mådu søke via denne lenken:http://www.fredrikstad-seilforening.no/soknad-om-batplass-pa-andersenslippen/ Søknadsfrist er 1 november 2022. Se ellers de gjeldende bryggevedtekter.Pris for båtplass for 2023 baseres på prisen for 2022 justert for konsumprisindeksen […]

Regionaldommerkurs

Norges seilforbund arrangerer regionaldommerkurs på teams med kveldskurs i perioden 27.1-9.2. Foreningen har et stort behov for å rekruttere flere dommere, så her håper vi det er flere som ønsker å delta. Da har man mulighet til å være med i protestkomite i alt fra NM til lokale regattaer. Kunnskapen man får er også veldig […]