IKKE ORGAINISERT VINTEROPPLAG I VINTER

Denne vintersesongen kommer det ikke noen stor mobilkran til Slippen. Dermed blir det ikke noe organisert opplag denne vinteren. Likevel vil det være mulig å stå på land hos oss. Båten må da løftes opp og ut med foreningens egen kran. Dessuten må man ha en henger/krybbe på hjul til båten.

Pris på opplag er:
• 1000 kroner til årskort på kran
• Kr. 50 pr. fot

Det står ofte båter i opplag på Slippen med ukjent eier. Derfor er det viktig at man sender epost til slippenformann Morten Helgesen for å avtale opplag. Det gjøres via følgende epostadresse: Morten.Helgesen@bravida.no. I eposten skal det oppgis: Båttype og størrelse, båteiers navn, adresse, epost og telefonnummer.

Båter som blir hensatt uten avtale med FS, kan bli fjernet for eiers regning og risiko.

Organisert jolleseiling setter tidlig i gang om våren, og båter på plassen ned mot sjøen må derfor tidlig bort. Frist for dette blir kunngjort senere.

Mvh

Styret