Førstehjelpskurs 7. februar kl 18:00

Vi arrangerer førstehjelpskurs for seilere og medlemmer som deltar i aktiviteter på Slippen. Kurset varer tre timer og legger vekt på mlivreddende førstehjelp. Det vil også bli en gjennomgang av hjertestarteren. meld deg på via manage 2 sail: https://manage2sail.com/no/event/f8d38964-7ab6-48fb-a4ca-0a494500d7e5#!/

Årsmøte 2024

OBS. Flyttet til Sarepta, Sareptaveien 42

Årsmøtet i Fredrikstad Seilforening 2024 avholdes på Skytterhuset Sareptakroken 15, Vikane, onsdag 28. februar kl. 19:00.

AGENDA
i hht foreningens lover

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle foreningens årsberetning.
 9. Behandle foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og
  revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta foreningens budsjett.
 13. Behandle foreningens organisasjonsplan.
 14. Foreta valg.
  a) Styre med leder
  b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi
  styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
VM IOD 2024

Terminliste 2024

9-10   Mai                           2.4m Training         FS

11-12 Mai                            2.4m Regatta          FS

24-26 Mai                            Raymarine 2 Star   FS – HYK

08       Juni                           Bedriftsseilasen      FS

15-21 Juni                           IOD World Championships Hankø       FS – HYK

22-30  Juni                           Soling World Championships     KNS – HYK – FS (kran)  

27-30 Juni                           Hankø Race Week             KNS – FS – HYK

10       August   UR             Homlungen Seilasen         Skjærhalden

9-11   August                     Optimist NM                       FS – HYK

16-18 August                      Winners-Weekend       Drake NM

og IOD regatta                   FS – HYK

7 September Klubbmesterskap for kjølbåter og Tur/havseilere – Hankø Rundt

7         September              One Star                   FS – HYK

Endringer kan komme.