Vi arbeider for tiden med dokumentarkivet, det kan derfor være noe manglende/feilkategoriserte dokumenter.

 

Styrereferater:

(kommer)

Årsmøte 2017:

Årsmøtepapirer for ulike årstall:

 

 

Styrende dokumenter (grunnleggende kontrakter, lover o.l.:)

 

Seilingsbestemmelser:

(kommer)

 

Alle dokumenter: