Vi arbeider for tiden med dokumentarkivet, det kan derfor være noe manglende/feilkategoriserte dokumenter.

 

Styrereferater:

2021:

 

2020:

 

2019:

 

2018:

 

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:


2008:


2007:


2006:

2005:

2004:


Eldre styrereferater:

 

Årsmøte 2020:

 

Årsmøte 2019:

 

Årsmøte 2018:


Årsmøte 2017:

 

Årsmøtepapirer for ulike årstall:

 

 

Styrende dokumenter (grunnleggende kontrakter, lover o.l.:)

 

Seilingsbestemmelser:

(kommer)

 

Alle dokumenter: