Viktig informasjon vedrørende koronavirus

OPPDATERT 13. mars kl 08.30. På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Spørreundersøkelse om dugnadsarbeid i regattasesongen 2020

Gå til undersøkelsen her: https://forms.gle/pnn34vtrxikizWaj6

Kjære medlem og alle seilinteresserte!

Vi går endelig mot en ny regattasesong og årets aktivitetsnivå er høyt!

Fredrikstad Seilforening ønsker å skape gode arrangementer, sosialt som sportslig, for seilere på alle nivåer. For å oppnå dette trenger vi din hjelp. Vi ser frem til ditt bidrag og tilstedeværelse på land og til vanns!

I vedlagt spørreundersøkelse vil du bli bedt om å ta stilling til hvilke oppgaver du har anledning til å gjøre i det enkelte arrangement. Vi ber om din endelige tilbakemelding innen søndag 22. mars.

Rollene som skal fylles er hus og havnevert, kjøkken, kiosk, servering, opp- og nedrigg, sekretariat, startbåt, linjebåt, bøyebåt og RIB. Noen arrangementer derimot krever ikke at alle posisjoner er bemannet. Spørreskjemaet tar hensyn til det enkelte arrangements behov. Når du melder din interesse vil du bli kontaktet omgående for nærmere informasjon og avtale. Ser under for mer informasjon om hva rollene innebærer. Har du ytterligere spørsmål kan du henvende deg til stian@loka.no

Hus- og havnevert
Hus- og havnevertens rolle går over hele arrangementet + dagen før. Oppgavene er å ta imot deltagerbåter i gjestehavna og delegere plasser til disse. Du må være tilgjengelig for å svare på spørsmål og holde huset, naustet, slippen og bryggeanlegget i orden etter instruks. 

Kjøkken/kiosk/servering
Kjøkken/kiosk/servering går over hele arrangementet + dagen før. Lage/stelle i stand og selge mat og drikke, kioskvarer og bar. 18 års aldersgrense på alkoholsalg. Holde kjøkkenet i orden etter instruks. 

Opp- og nedrigg
Riggelaget jobber dagen før og dagen etter arrangementet. Regn med en god del tungt, fysisk arbeid.

Sekretariat
Sekretariatet bemanner regattakontoret under hele arrangementet + dagen før. Sekretariatet tar i mot deltagerne før start, utfører registreringer, jobber tett med regattasjefen og utfører andre administrative oppgaver etter instruks.

Startbåt
Startbåten er regattakontoret på vannet og er operativ i god tid før og etter seilas. Ombord finnes blant annet regattasjefen og regattakomiteen. Startbåten har ansvaret for startprosedyren med flaggheising, målgangen med registrering og at banen og seilasen seiles i henhold til reglementet. Startbåten er som regel en større seilbåt. Her kommer man tett på seilingen og kan anbefales for en flott dag på vannet. 

Linjebåt
Linjebåten har som oppgave å legge start- og målbøyer i samarbeid med startbåten. Linjebåten er en større jolle og har el-winch men trenger et mannskap med god fysikk. Regn med en god del fysisk arbeid og fantastiske regattaopplevelser.

Bøyebåt
Bøyebåten er som linjebåt og startbåt først ute på regattabanen for å gjøre seg kjent med forholdene. Bøyebåten har som oppgave å legge rundingsbøyene. Bøyebåten er en sjark-lignende farkost med el-winch. Bøyebåten samarbeider med startbåt og rapporterer om vindforholdene og legger banen før start. Ved vindskift i banen legges bøyene på nytt i henhold til reglementet. Bøyebåten spiller også en sentral rolle ved avkortning i løpet. Det kreves god fysikk av mannskapet på dager med mye vind og sjø. Regn med en god del fysisk arbeid men mye moro og beste orkesterplass på regattabanen.

Sikringsbåt
Sikringsbåten er i aksjon under regattaer. Denne vil også bemannes av mediapersonell. Sikringsbåten er en hurtiggående RIB og det stilles krav til båtførerprøven for skipperen av denne.