RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KRAN

Den som håndterer krana må ha godkjent kransertifikat og tillatelse fra Fredrikstad seilforening.

Alle løft skal loggføres i loggbok (befinner seg ved nøkkelskap i båthuset)

Prisen pr. løft er kr. 350,-. Alternativt årskort kr. 1000 pr. båt.

Benytt:  Fredrikstad seilforening hoved      eller Vippsnummer: 87514

Merk med: Kran og dato

Enkeltløft kan alternativt betales inn på følgende kontonummer: 1080 19 05442

Merk innbetalingen med: kranløft.

HUSK:

  • Alle løft skjer på eget ansvar.
  • Ved enkelte arrangementer kan andre betingelser gjelde.

Kranansvarlige:

Atle Johannesen
styremedlem Slippen
Tlf: 97480124
Epost: atlejohannesen@ymail.com

Kranløft