RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KRAN

Den som håndterer krana må ha godkjent kransertifikat og tillatelse fra Fredrikstad seilforening.

Alle løft skal loggføres i loggbok (befinner seg ved nøkkelskap i båthuset)

Prisen pr. løft er kr. 350,-. Alternativt årskort kr. 1000 pr. båt.

Vi bruker betalingsordningen mCASH. Last ned og installer mCASH-appen, og skann QR-koden nederst på arket. Kvitteringen som framkommer på telefonen må forevises kranfører innen løftet kan foretas.

Enkeltløft kan alternativt betales inn på følgende kontonummer: 1080 19 05442

Merk innbetalingen med: kranløft.

HUSK:

  • Alle løft skjer på eget ansvar.
  • Ved enkelte arrangementer kan andre betingelser gjelde.

Kranansvarlige:

Morten Helgesen
styremedlem Slippen
Tlf: 482 26 855
Epost: morten.helgesen@bravida.no

Kranløft