Endre Steinbru, leder| tel. 909 404 20 | leder@fredrikstad-seilforening.no

 


???????????????????????????????????????????????????

Anstein Næverdal, nestleder| tel.  | ansnev (at) hotmail.com

Jan Olav Grundvig,  styremedlem (Tur og Hav) | 915 36 664 | jangrundvig(at)gmail.com

???????????????????????????????????????????????????

Helge Rongevær, sekretær  | sekretaerfsf@gmail.com


???????????????????????????????????????????????????

Atle Johannesen, styremedlem (Slippen) |974 80 124  | atlejohannesen (at)ymail.com


???????????????????????????????????????????????????

Bjørn Erik Simensen, styremedlem (barn og ungdom) | tel. 908 24 650 | b-e-sim@online.no


???????????????????????????????????????????????????

Stian Tønnesen, styremedlem (regatta) | tel. 958 57 361 | stian@loka.no


Anders Dalsegg Strand, styremedlem (kommunikasjon) | 920 29 062 | ads(at) wethal.no


Vidar Henrik Halvorsen, Kasserer, 970 19 514¦ kasserer (at) fredrikstad-seilforening.no


???????????????????????????????????????????????????

Sandra Hatch, styremedlem (kurs++) | tel. 954 69 352 | sandrahatch10(at)gmail.com


Jørgen Oksmo, vara| tel. 920 82 979 | jorgen.oksmo@gmail.com


???????????????????????????????????????????????????

Maja Hansson, vara| tel. 412 92 692 | majahanssonkognitiv@gmail.com


???????????????????????????????????????????????????

Magnus Tvete, vara| tel. 907 93 902  | magnus (at) tvete.com