???????????????????????????????????????????????????

Endre Steinbru, leder| tel. 909 404 20 | endre.steinbru(at) gmail.com


???????????????????????????????????????????????????

Anstein Næverdal, nestleder| tel.  | ansnev (at) online.no

???????????????????????????????????????????????????

Jan Olav Gruntvig,  styremedlem (Tur og Hav) |  |

???????????????????????????????????????????????????

Helge Rongevær, sekretær  | sekretaerfsf@gmail.com


???????????????????????????????????????????????????

Atle Johannesen, styremedlem (Slippen) |  |


???????????????????????????????????????????????????

Bjørn Erik Simensen, styremedlem (barn og ungdom) | tel. 908 24 650 | b-e-sim@online.no


???????????????????????????????????????????????????

Stian Tønnesen, styremedlem (regatta) | tel. 958 57 361 | stian@loka.no


???????????????????????????????????????????????????

Anders Dalsegg Strand, styremedlem (kommunikasjon) |  |


???????????????????????????????????????????????????

Vidar Henrik Halvorsen, Kasserer, ¦ kasserer (at) fredrikstad-seilforening.no


Jørgen Oksmo, vara| tel. 920 82 979 | jorgen.oksmo@gmail.com


???????????????????????????????????????????????????

Maja Hansson, vara| tel. 412 92 692 | majahanssonkognitiv@gmail.com


???????????????????????????????????????????????????

Magnus Tvete, vara| tel.  | magnus (at) tvete.com