Referat Seilsportsforum i Fredrikstad Seilforening

Takk for flott oppmøte og engasjement på seilsportsforumet vi avholdt i oktober! Det ble en vellykket samling og en god start på det videre arbeidet. Vi ønsker å invitere til et lignende møte rett over nyåret så følg med på nett og Facebook for mer informasjon.

REFERAT

20. oktober 2019 kl 13:00, Andersenslippen

Tilstede: Sandra Hatch, Håkon Fensbekk, Lars Røed, Vidar Halvorsen, Inger Lill Halvorsen, Jan Olav Grundvig, Frode Jørstad, Knut Åsle, Gunnar Høydal, Magnus Hedemark, Vidar Moe, Svein Arild Nilsen, Gunnar Rosseland, Knut Bøymo, Bonsak Schieldrop, Magne Tønnesen, Tormod Lie, Per Arne Skjeggestad, Inger Hatch, John Hatch, Hans Erik Bjelke, Helge Rongevær og Stian Tønnesen

Referent: Stian Tønnesen, Styremedlem med ansvar for regatta

Stian innleder med redegjørelse om hvorfor vi avholder et slikt møte og hvilke kjernespørsmål som ønskes berørt:

  • Hva kan gjøres for å øke interessen og engasjementet for seiling i FS?
  • Hvordan videreutvikle oss som idrettsforening?
  • Agendaen vår var i korte trekk, regatta 2019/2020, rekruttering og samarbeid.

Selv om Stians rolle i FS’ styre er Regattaansvarlig, er det ikke nødvendigvis hans ansvar å arrangere regattaene i foreningen men å bygge opp nødvendig apparat rundt hvert arrangement. Mange av arrangementene har opp gjennom de siste åra hatt de samme personene involvert, også i år; – og Stian takker for kjempeinnsats av alle involverte. Han har følt at det har ligget på etterskudd i år, allikevel har det gått bra, men vil arbeide for å komme mer på forskudd for neste års sesong.

Evaluering av 2019-sesongen

Vi har hatt et stabilt deltakerantall på regattaer. Onsdagsseilasene har trukket mange båter, både på Lera, Slippen og Skjæløy. To Norgesmesterskap er avholdt, i Finnjolle og Optimist hvor sistnevnte ble en stor seilfest. Det har vært en flott sesong, gjennomføringen har vært veldig god og seilerne har vært fornøyde til tross for noen utfordrende forutsetninger underveis. Vi kan bl. annet nevne at Bedriftsseilasen gikk veldig tidlig i år. Two Star ble seilt ut i nytt format uten pit-stop men den sterke sørvesten satte en stopper for mange. I Hankø Race Week ble vi bedt om å teste ut med GPS-bøyer som gjorde litt som de selv ville og Union Race Homlungen ble også i år utsatt til søndag pga sterk vind. One Star ble seilt ut i flotte forhold og kompletterte en sesong vi nå kan se tilbake på og være stolte av.

Vi gjorde en analyse av våre styrker, svakheter, muligheter og utfordringer. Denne vil vi ta i bruk i vårt videre arbeid.

Styrker:

Vi har mange dyktige folk i vår medlemsmasse.

Vi har et godt samarbeid med andre seilforeninger og klasseklubber.

FS har mange regatta-arrangementer og er en av de mest aktive seilforeningene i landet på arrangørsiden.

De fleste arrangementene har lange tradisjoner og de spiller en større rolle også i andre sammenhenger f.eks Union Race og Seilmagasinets Shorthanded Ranking.

Vi har et meget attraktivt regattaområde i umiddelbar nærhet.

Svakheter:

Arrangementene støtter seg på for få personer.

Kanskje er det for mange arrangementer.

Knut Bøymo etterlyser et system for kunnskapsoverføring mellom personer og systemer – det må på plass.

Muligheter:

Utnytte det fine området seilforeningen befinner seg i og engasjere flere seilere og flere til innsats i forbindelse med ulike arrangementer. Vi trenger flere ressurser både på arrangør/dommer-siden og rundt alt det praktiske. Vi ønsker å videreføre den kompetansen vi har i dag.

Sponsorsamarbeid. Inger spiller inn muligheter for en hovedsponsor til foreningen for å sikre en viktig inntekt. Sponsorer kan få eksponering gjennom nettsted, klubbhuset innenfor de rammer som er gitt og eksponering i forbindelse med arrangementer. Den enkelte regatta burde også få en sponsor. Det er fordelaktig med flerårige avtaler. En sponsoransvarlig i klubben burde kanskje være på plass.

Diskusjon rundt etablering av tilbud for yngre over optimistalder. Mange utfordringer, blant annet økonomi. Det spilles inn at RS Feva flåten burde utnyttes bedre. To-mannslag er imidlertid vanskeligere «å drive» og er ikke nødvendigvis en direkte vei etter Optimist. Det pekes på at seilforeningen i første omgang har mulighet til å utvikle bruken av en First Class 8 som er innkjøpt i år.

Synliggjøring av seilforeningen og våre arrangementer. Vi må bli flinkere til å vise vår tilstedeværelse gjennom diverse medier.

Utfordringer:

Vi erfarer at været endrer seg og at det blåser hardere oftere. Sikkerheten til seilerne vil alltid stilles i høysetet og vi må i framtida være forberedt på å finne alternative måter vi kan avholde regatta i hardvær.

Hans spiller inn at det kan være en ide å tenke over hva klubben skal fokusere på og gå ut sammen med en felles ambisjon i framtida.

Bonsak etterlyser et system/pool for dugnadsinnsats. Tormod spiller inn videre på dette, med behov for lister over kranførere osv. Vi trenger bedre oversikt. Stian oppsummerer og konkluderer med at når vi rekrutterer seilere rekrutterer vi også ressurser som vi må ta i bruk. Seilforeningen drives av seilere for seilere.

Terminliste 2020

Alle våre arrangementer har fått en dato hvor det er hensyntatt andre større seilrelaterte arrangementer i Oslofjorden for å forhindre kollisjoner. Terminlista er publisert på nettsiden og vil bli oppdatert fortløpende. Vi har fått tildelt Norgesmesterskap i Snipe 2.-4. juli. Dette kolliderer imidlertid med Sommerskolen men i løpet av forumet ble dette vurdert til å være håndterbart. Det er «business as usual» neste år og vi diskuterte litt rundt hvert arrangement.

APRIL:
29/4 Slippen Saltvannscup Hankø

MAI:
6/5 Slippen Saltvannscup Hankø
9/5 Union Race Hvaler Rundt Løkkevika
13/5 FS Klubbmesterskap R1 Lera
20/5 Slippen Saltvannscup Hankø
20.-21/5 Skagen Race, Åsgårdstrand
27/5 Slippen Saltvannscup Hankø
30/5 Union Race Kostervalsen, Strømstad

JUNI:
3/6 FS Klubbmesterskap R2 Skjæløy
6/6 Bedriftsseilasen Hankø
10/6 Slippen Saltvannscup Hankø
12.-13/6 Færderseilasen Oslo
18.-20/6 Two Star Hankø
25.-28/6 Hankø Race Week Hankø
30/6 Kællen Killing Cup Hankø

JULI:
2.-4/7 Norgesmesterskap Snipe Hankø
7/7 Kællen Killing Cup Hankø
14/7 Kællen Killing Cup Hankø
22/7 Tune-up Norgesmesterskap Killing Hankø
23.-24/7 Norgesmesterskap Killing Hankø
28/7 Kællen Killing Cup Hankø

AUGUST:
12/8 Slippen Saltvannscup Hankø
15/8 Union Race Homlungen Skjærhalden
19/8 Klubbmesterskap R3 Slippen Hankø
26/8 Slippen Saltvannscup Hankø
29/8 Hollænderseilasen Son

SEPTEMBER:
2/9 Slippen Saltvannscup Hankø
5/9 Klubbmesterskap R4 Stenbockens Mindeløb Slippen Hankø
9/9 Slippen Saltvannscup Hankø
11.-12/9 One Star Hankø
16/9 Slippen Saltvannscup Hankø
19/9 Union Race MK Båt Cup Løkkevika
23/9 Slippen Saltvannscup Hankø

Diskusjon rundt onsdagsregattaer. Det er vanskelig å få til fellesarrangementer på grunn av geografiske forhold, men det er ønskelig og det blir lagt tilrette for å arrangere Klubbmesterskap. De respektive komiteer bør samles.

Bedriftsseilasen har vist seg å være et viktig arrangement, både som rekrutteringsplattform til seiling, sosial arena for seilere, næringsliv og bedrifter og ikke minst som et økonomisk bidrag til seilforeningen. Vi ønsker å kjøre full pakke som før, seilas på faste merker og aftersail/middag m/band. Her trenger vi forsterkninger i regattakomiteen, i arrangementkomiteen og i bakkemannskapet.

One Star og Two Star er høyaktuelle regattaer. Mange båter er i beit for mannskap og shorthanded-miljøet er stort. Begge regattaer har høye vekttall i Seilmagasinets Shorthanded Ranking. Diskusjon rundt gjennomføring og om hvorvidt de respektive regattakomiteer skal samarbeide i større grad.

Vi ønsker å bidra til Hankø Race Week ved å gjennomføre seilaser for Drake, IOD og muligens 5,5 mR. Det er startet et samarbeidsforum mellom FS, KNS og HYC. Fra vår side har Lars Erik Larsen dialogen rundt HRW. Her trenger vi forsterkninger i startbåt og bøyebåter samt kranførere.

Vi har fått æren av å gjennomføre Norgesmesterskap i Snipe sprisegl til året og Snipeklassen gleder seg stort. Her er deler av arrangementkomiteen satt men det vil være behov for forsterkninger også i bøyebåter samt kranførere.

Tradisjonsrike Union Race Homlungen lever i beste velgående takket være gode ildsjeler i foreningen i godt samarbeid med Hvaler Seilforening, Kutterklassen og Union Race. Også her vil vi ha behov for forsterkninger på arrangørsiden. Det er ønskelig å involvere treseilermiljøet på Isegran og Redningsselskapet i år.

Rekruttering

Seilsporten trenger hjelp til å utvikle seg og i en kystby med 80 000+ innbyggere mener vi at vi har et stort potensiale for rekruttering av nye seilere. Seilerne selv har et stort ansvar i å bringe seilingen videre og som forening må vi stå samlet og fremsnakke seiling som den fantastiske idretten den er.

I Barn og ungdomsavdelingen har det vært en fantastisk tilvekst i år med nesten 100 seilere på Sommerskolen og 20-30 i snitt hver tirsdag i en lang sesong. Foreldrene og trenerne gjør en kjempejobb og her må vi som forening sette alle kluter til for å opprettholde den gode trenden.

Rekruttering av arrangører og dommere. Vi må sette oss i stand for framtida. Vi trenger flere arrangører og dommere og har gode muligheter for intern opplæring. Vi ønsker å starte opp igjen kursvirksomheten rundt dette. Deler av utdanningen gjøres digitalt. Det finnes muligheter for både heldagsseminarer og kveldskurs.

Rekruttering av kjølbåtseilere. Vi ønsker å lage et kurstilbud, teoretisk og praktisk, for nye seilere og etablerte. Denne virksomheten kan bli et neste steg for barn/ungdom, være en rekrutteringsplattform for nybegynnere og et påskudd for etablerte og/eller rustne seilere. Foreningens First Class 8 vil være en optimal båt til formålet. Stian tar hovedansvaret for virksomheten men tar veldig gjerne i mot hjelp til gjennomføring. Foreløpig plan er å kjøre teori på vinterstid og pensum vil være «Peiling på seiling» lær seiling på seks trinn og Seil kjølbåt, begge utgitt av NSF. Det er påtenkt praktisk seiling på tirsdager på våren og høsten.

Seilsportsligaen har et flott opplegg som vi falt i fra for noen år tilbake. Kostnader er en utfordring og en avveining seilforeningen må ta men stiller seg bak seilere som ønsker å danne lag. Mulighetene et engasjement i Seilsportligaen kan gi oss er mange – et tilbud til de nyrekrutterte, de skuteløse, ungdommene som ønsker større utfordringer og de etablerte seilerne som vil seile i et morsomt og spennende format. Seilsportsligaen drives av Sail Logic som reiser rundt til seilforeninger i hele landet. Sail Logic vil ha flere arrangementer med J/70 på Hankø i år, inkludert Seilsportsligaen og stiller gjerne J/70 til disposisjon for medlemmer som har til hensikt å trene.

Samarbeid

Samarbeid med klasseklubbene. Fredrikstad Seilforening har et godt samarbeid som vi ønsker å styrke i årene som kommer. Vi har foreløpig fått konkrete henvendelser fra Drake-klassen, signaler om at 5,5 mR-klassen ser etter tilholdssted og at Finnjollemiljøet ønsker å satse på Hankø. Vi har flere ivrige IOD -seilere i foreningen som vi vil jobbe tett med men neste år går Klassemesterskapet i Tønsberg. Vi ser på det som naturlig at et samarbeid med Optimistklassen vil være aktuelt i årene som kommer med den blomstrende interessen i foreningen. Killingklassen har stor aktivitet i juli og foruten utlån av utstyr er de i stor grad selvforsynte. Vi ser allikevel fordeler med en utvidelse av dette samarbeidet.

Det er startet opp et samarbeidsforum mellom Fredrikstad Seilforening, Kongelig Norsk Seilforening og Hankø Yacht Club.

0 svar

Legg igjen et svar

Ønsker du å delta i diskusjonen?
Bidra gjerne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *