Oppføringer av Suzanne Walther

Viktig om medlemskontingenten!!!

Vi er nå i ferd med å sende ut faktura for kontingent for første gang med nytt faktureringssystem. Dette skjer ikke knirkefritt. I motsetning til hva som har vært tilfelle før, hvor det har kommet en faktura til hvert hovedmedlem, både for medlemmet selv og de husstandsmedlemmer som følger med, sendes det nå en egen […]

Oppsummering fra årsmøtet

Onsdag 17. februar møtte 55 medlemmer opp på Andersenslippen til årsmøte. Seileråret 2015 ble gjennomgått, nytt styre ble valgt og flere priser ble utdelt. Mangeårig medlem, seiler, styremedlem og støttespiller Per Helgesen, ble utnevnt til æresmedlem i Fredrikstad Seilforening via skype fra sitt feriested i Tyrika. Vi gratulerer Helgesen og takker for god oppslutning på […]