Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad seilforening

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad seilforening, jf § 13 i Lov for Fredrikstad seilforening.

Ekstraordinært årsmøtet avholdes torsdag 23. november 2017 kl. 1900 på Andersenslippen, Vikaneveien 359, 1621 Gressvik.

Formålet med møtet er å velge ny leder, nestleder og ett varamedlem til styret i foreningen.

Følgende saker behandles av ekstraordinært årsmøte:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Valg av leder, nestleder og ett varamedlem

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Fredrikstad seilforening i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For øvrig vises det til Lovnorm for idrettslag § 17.

Valgkomitéen i Fredrikstad seilforening ønsker å innstille følgende kandidater til styret i foreningen i forbindelse med ekstraordinært årsmøte.
Leder: Per Olav Bernhardsen
Nestleder: Knut Åsle
Vara: Are Eklund
Styrevervene besittes frem til ordinært styremøte i 2018.
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

0 svar

Legg igjen et svar

Ønsker du å delta i diskusjonen?
Bidra gjerne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *