Orientering til medlemmer i Fredrikstad Seilforening med «faste båtplasser»

Denne meddelelsen gjelder fremst medlemmer som tidligere har hatt innskuddsplasser i bryggeanlegget – men bør også ha interesse for øvrige medlemmer i foreningen. Dermed blir den her bekjentgjort for alle.

Før vi aner det er vinteren over, og en nye seilsommer står snart for døren. I den forbindelse blir det noen endringer i forhold til båtplassene på Slippen. Dette har flere årsaker. Dels har det vært utfordrende å gjennomføre seilforeningens arrangementer, da det har vært vanskelig å få medlemmer til å stille opp på frivillig arbeid. Dette har både vært gjeldene for medlemmer med og uten båtplass. Dessuten har det vært generelt mye rot og uorden i båthuset og i foreningens utstyr. Videre har få vist interesse for å stille til valg i foreningens styre. I barn- og ungdomsgruppa har rekruteringen vært lav. Ved sesongens slutt var oppmøte i gruppa begrenset til mellom 4 – 8 barn.

En aktiv forening er et selvsagt mål, og aktive og dugnadsvillige medlemmer er naturligvis en forutsetning for å få til dette. Brygge-komiteen har derfor fått styrets fullmakt til å endre på en del av retningslinjene i forhold til båtplassene. Den tidligere ordningen med loddtrekning viste seg uheldig, da det viste seg at også passive medlemmer fikk båtplass gjennom ordningen. Ordningen er derfor avviklet. Medlemmer som ønsker å få tildelt bryggeplass for de to nærmeste sesongene skal derfor søke ut i fra følgende kriterier:

  • Være aktivt medlem i foreningen
  • Barn som er aktive i jollegruppa
  • Aktiv regattaseiler
  • Aktiv turseiler
  • Aktiv i klubbens styrets og/eller i komiteer
  • Aktiv ved klubbens aktiviteter
  • Øvrig dugnadsbidrag

Medlemmer som ønsker plass forplikter seg til å delta i omfattende dugnadsarbeid.

Slik tenker foreningen at innehav av båtplass skal bli mer forpliktende. Det vil komme alle til gode. Medlemmer som får denne e-posten har en mulighet til ytterligere to sesonger med båtplass i Fredrikstad Seilforenings bryggeanlegg – dette grunnet den tidligere tilknytningen med innskuddsplasser. Imidlertid forutsettes det at også dere sender inn en søknad om båtplass ut i fra kriteriene listet opp ovenfor. Dette da foreningen ønsker en oversikt over båtstørrelse og type, slik at fordelingen av plasser kan gjøres mest mulig hensiktsmessig. Videre at innhav blir mer forpliktende, slik at arrangementer kan gjennomføres og orden opprettholdes på brygge og foreningsområde. Dessuten er det viktig at alle med plass i anlegget skriftliggjør sitt engasjement. Dette blir viktig for de som ønsker fortsatt plass i bryggeanlegget om to år.
Det vil bli lagt ut oversikt over pliktige dugnadsarbeid, og det blir anledning til å skrive seg på arbeid som passer den enkelte best. Listene blir gjort tilgjengelig når foreningen har planlagt alle arrangementer og båtplassene er fordelt. Den årlige fellesdugnaden på våren er naturligvis obligatorisk for alle medlemmer med bryggeplass på Slippen.
Ytterligere informasjon om søknadsprosess er lagt ut på foreningens hjemmeside.
Bendik Nystrøm
Sekretær, bryggekomitéen
Fredrikstad Seilforening

0 svar

Legg igjen et svar

Ønsker du å delta i diskusjonen?
Bidra gjerne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *