Innlegg

Luftfoto Vikane

Områdeplanen statusoppdatering

Områdeplanen for Hankøsundet nærmer seg politisk behandling.

Planutkastet som var utarbeidet av en privat initiativgruppe hvor seilforeningen var med, ble lagt til høring i 2019. Som kjent kom en rekke protester og innsigelser på dette planutkastet. Etter den tid har ledelsen av planarbeidet blitt overtatt av Fredrikstad Kommune.  Planforslaget vil komme på høring i løpet av sommeren, og etter planen  bli politisk behandlet i bystyret 2024. Som det ser ut nå vil seilforeningen ikke få gjennomslag for ønske om flere faste båtplasser i brygga.

Bakgrunnen for seilforeningens engasjement i denne saken var todelt. Først og fremst ønsket vi å få til en utvidelse av bryggeanlegget. Dernest ønsket vi å bidra til å styrke Hankø-områdets posisjon som nasjonal og regional seilsportsarena ved å legge grunnlaget for en optimal utnyttelse av området for beboere, for seilere og for næringsdrivende som har interesser i området.

Vedlagt ligger en presentasjon som ble holdt av Erling Gunnufsen og Thomas Stokke på møte i Vikane Vel 16. mars i år. Det er viktig å påpeke at karter og tegninger er idéer og IKKE planer på dette stadiet. Den inntegnede forlengelsen av brygga ut til Kællen fra Slippen er kun en idè på dette stadiet. Når planutkastet er klart vil det bli behandlet i et ekstraordinært årsmøte i seilforeningen.

Presentasjon_Vikane vel_23