Store arrangementer utsettes: Jolleaktiviteten nesten normal i mai -juni

Jolleseilerne er på vannet.

 

Seilforeningen planlegger for å gjennomføre noen arrangementer når regjeringen åpner for idrettsarrangementer. Vi holder muligheten for endringer åpen.

Det er hensynet til seilernes helse og sikkerhet som er førende for idrettens og seilforbundets regler. Fram til 15. juni har vi ikke anledning til å arrangere regatta. Trening kan gjøres i enmannsjoller etter særskilte regler.

 

Jollegruppa er i gang med enmannsjoller

Jollegruppa er i gang med trening med optimist i små grupper på tirsdagene. Seilerne setter selv opp båtene, og de bruker samme båt hver gang på den måten reduseres sjansen for smitteoverføring. Seilerne skifter og dusjer hjemme. Opplegget er testet med de eldste seilerne, og jollegruppa er optimister med tanke på gjennomføringen.

Sommerskolen planlagt gjennomført

Vi vil prøve å gjennomføre sommerskolen, men vi må ta høyde for at vi ikke kan gjennomføre alle aktivitetene som planlagt og at vi må holde avstand. Vi vil åpne påmelding og kreve inn deltakeravgift når ting er helt klarlagt.

Bedriftsseilasen er utsatt til 5. september

Bedriftsseilasen er planlagt gjennomført lørdag 5. september. Mer informasjon vil komme, men det er mulighet for at den sosiale delen av arrangementet må endres litt. Dette vil vi komme tilbake til.

Homlungenseilasen flyttes til 8. august

Homlungeseilasen vil vi satse på å gjennomføre som planlagt. Datoen var først satt til 15. august, men på grunn av krasj med Færderseilasen vil vi arrangere Union Race- Homlungenseilasen 8. august.

Raymarine TwoStar planlagt gjennomført i juni

Vi jobber med å gjennomføre arrangementet i henhold til opprinnelig plan 18.juni. Vi vil åpne for påmelding med mulighet til å betale påmeldingsavgift når forholdene er helt klarlagt.

 

Snipe NM 3-5 juli

Vil forhåpentlig bli gjennomført som opprinnelig planlagt den Vi venter på en avgjørelse den 30. april.

Hankø Race Week 25-28 juni

Her er det KNS som arrangerer med Fredrikstad seilforening som underleverandør. Avgjørelsen ligger hos KNS. Vurdering tas 25. mai.

 

Koronavettregler for seiling

Idrettsforbundet har åpnet opp for å seile med enmannsjoller under gitte forutsetninger. All annen seiling er suspendert.

Norges Seilforbunds koronavettregler for seilere

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

  1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
  2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
  3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
  4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
  5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
    • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
    • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
  6. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

NSF har avlyst sine større samlinger frem til og med helgen 2. og 3. mai, og anbefaler norske seilforeninger til kun å arrangere mindre lokale samlinger/regattaer til og med samme datoer.

Reglene ligger her:

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/233-norges-seilforbunds-koronavettregler-for-seilere