RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KRAN

  1. Alle løft skjer på eget ansvar. Seilforeningen erkjenner intet ansvar for løft i strid med retningslinjene.
  2. Den som håndterer krana må ha godkjent kransertifikat og tillatelse fra Fredrikstad seilforening.
  3. Det innvilges ingen kreditt. Betaling skal skje når løft foretas. Alle løft skal loggføres i loggbok (befinner seg ved nøkkelskap i båthuset) Prisen pr. løft er kr. 350,-. Alternativt årskort kr. 1000 pr. båt. Benytt:  Fredrikstad seilforening hoved      eller Vippsnummer: 87514, Merk med: Kran og dato. 
  4. Årskort er personlig og gjelder for en bestemt båt.
  5. Ved enkelte arrangementer kan andre betingelser gjelde.Kranansvarlige:

Petter Faye Lund
styremedlem Slippen
Tlf: 97480124
Epost: petter@straye.no

Kranløft