Foreningens offisielle Facebook-sider oppdateres med aktuell informasjon og kommende arrangementer, og administreres av eller på vegne av styret i foreningen:

https://www.facebook.com/fredrikstadseilforening/

Viktig info vedrørende Facebook: Det finnes også enkelte uoffisielle Facebook-grupper som er opprettet av engasjerte medlemmer. Det er flott at det dannes nettverk rundt ulike aktiviteter, men vi må respektere at det ikke alle som ønsker å være medlem av Facebook. Disse kan faktisk ikke se hva som legges ut på Facebook, men alle skal likevel ha tilgang på informasjon og innspill. Vi vil derfor oppfordre administratorer og deltakere i disse gruppene om å bidra til at vi kan informere gjennom foreningens offisielle kanaler. Send beskjed til informasjonsansvarlig i foreningen!

Det finnes altså en gruppe som heter Fredrikstad seilforenings venner. Her kan alle som er medlem av gruppen legge ut innlegg og kommentarer:

https://www.facebook.com/groups/330852743861/?fref=ts

Onsdagsseilaser  med Facebook-side

Slippen Rally er en egen gruppe for seilasene som har utgangspunkt i Andersenslippen:

https://www.facebook.com/groups/561368953959868/?fref=ts

Også Lera Rundt har sin egen Facebook-gruppe:

https://www.facebook.com/groups/1556063861371743/?fref=ts

Facebook-logo-png-2