Utomhusplan for Andersenslippen

Som kjent er Andersenslippen Fredrikstad Kommunes eiendom og inngrep og endringer er underlagt strenge restriksjoner. Tiltak som gjennomføres må derfor gjennomgås nøye av eierne, park og idrett i kommunen samt byantikvaren. Vi er blitt rådet til å utarbeide en utomhusplan for Slippen slik at vi vi som leietakere og kommunen har en felles referanse og arbeidsmål som tilfredstiller alle interessetakere i denne saken. Planen er utarbeidet av Landskapsarkitekt John Berg fra Moss i 2023 og er lagt fram for kommunens representanter i år. Styrets intensjon er å gå gjennom planen på et medlemsmøte på forsommeren. Det er viktig å merke seg at tiltakene i planen er søknadspliktige og det er ikke søkt om noen av de foreslåtte tiltakene ennå. Styret anbefaler at vi i første omgang går videre med utvidelse av jolleoppstillingsplassen fast dekke på jolleoppstillingsplassen sør for klubbhuset, samt å sette opp leskur for optimistjoller.

Planen ligger vedlagt her: FSF Andersenslippen BLD Beskrivelse

Årets vårdugnad på Slippen 24. april

Da er det tid for årets vårdugnad. Vi skal rydde, snekre, vaske og male. Ta med arbeidsklær hansker, rive etc. Vi skal friske opp Slippen både utvendig og innvendig. Har du ikke mulighet til å delta den 24. april kan du få oppgaver som kan utføres seinere. Vi vil være på Slippen fra klokka 17:00, men kom når det passer deg.

Det blir enkel servering for sultne dugnads deltakere.

hilsen
Styret

Sommerskolen 2024- uke 26

Fredrikstad Seilforening inviterer nok et år til Sommerskole. I år blir det uke 26 (24. JUNI – 28. JUNI 2024) og ledes av Hanne Marie og Frode Jørstad. Deltakere disponerer Fredrikstad Seilforening sine seiljoller (Optimist og Feva) med rigg og seil. Sommerskolen er åpen for alle barn i barneskolealder, 1-7 klasse. Alle barn må kunne svømme.

For å kunne ivareta sikkerheten til alle barn er det begrenset til 45 plasser.

Seilskolen åpner kl 07:30 om morgenen og stenger kl 16:30. Kjernetid hvor alle deltagerne må være på plass er mellom 09:00 og 15:00.

Alle aktiviteter skjer utendørs, med seiling i fokus. Frokost serveres mellom kl. 07.30-08.30. Varm lunsj hver dag, og frukt på slutten av dagen.

Påmelding gjøres via manage2sail og åpner tirsdag 30.04.2024 (midnatt, natt til tirsdagen).

Link til påmelding: https://manage2sail.com/no/event/397a33a6-32b2-4f86-b94a-689bd09abc6c#!/

Link til invitasjon: https://manage2sail.com/no/Home/DownloadDocument/72b6eef8-e053-4f44-889f-51801ee4f046