Fredrikstad Seilforenings årsmøte onsdag 9. mars kl. 19:00 på Andersenslippen

Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Seilforening 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Seilforening. Årsmøtet avholdes onsdag 9.mars klokka 19:00 på Andersenslippen. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til post@fredrikstad-seilforening.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.fredrikstad-seilforening.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fredrikstad Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fredrikstad Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fredrikstad Seilforenings lover.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Seilforeningen styremedlemmer kontaktes på post@fredrikstad-seilforening.no eller direkte på telefon.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret