Fredrikstad Seilforening i media

Vi har lagt ut gamle presseoppslag og artikler om Fredrikstad Seilforening i arkivet – her! (i menyen – om oss – presseoppslag). God fornøyelse!

Et historisk tilbakeblikk

Jørgen & Vetle har gravd i arkivene og i gamle album og skannet inn en rekke historiske bilder. Her er det mange godbiter! Sitter du på flere bilder eller vet hvem som er avbildet vil vi gjerne høre fra deg! Kontakt kommunikasjonsansvarlig her.

ALBUMET FINNER DU HER, og under Om oss – Historiske bilder i menyen.

Morsomme fakta om FS-medlemmer

Hvor mange hovedmedlemmer har Fredrikstad Seilforening – og hvor stor andel er kvinner eller menn? Vi har samlet interessant statistikk fra medlemsbasen.

Medlemsregisteret pr. 24.11.17 i Fredrikstad seilforening viser følgende:
Det er 306 medlemmer i alt.
Av de er 247 hovedmedlemmer (De som betaler kontingent med Seilmagasinet)
65 kvinner og 241 menn. 6 av medlemmene er æresmedlemmer 1 kvinne 5 menn.
Det er 78 medlemmer som er utenbys fra.

Balansen mellom kjønn og alder ser slik ut:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad seilforening

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad seilforening, jf § 13 i Lov for Fredrikstad seilforening.

Ekstraordinært årsmøtet avholdes torsdag 23. november 2017 kl. 1900 på Andersenslippen, Vikaneveien 359, 1621 Gressvik.

Formålet med møtet er å velge ny leder, nestleder og ett varamedlem til styret i foreningen.

Følgende saker behandles av ekstraordinært årsmøte:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Valg av leder, nestleder og ett varamedlem

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Fredrikstad seilforening i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For øvrig vises det til Lovnorm for idrettslag § 17.

Valgkomitéen i Fredrikstad seilforening ønsker å innstille følgende kandidater til styret i foreningen i forbindelse med ekstraordinært årsmøte.
Leder: Per Olav Bernhardsen
Nestleder: Knut Åsle
Vara: Are Eklund
Styrevervene besittes frem til ordinært styremøte i 2018.
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Velkommen til SEIL OG VIN PÅ KRYSS OG TVERS – ons. 22. november

TUR OG HAV, Fredrikstad Seilforening

SEIL OG VIN PÅ KRYSS OG TVERS – langs kysten av TOSCANA Italia!» ONSDAG 22. november 2017 kl. 18.30 på Andersenslippen.
Vi inviterer til en Italiensk aften med foredrag om Seiling langs Toscanakysten med Jane og Arild Johnsen. På en småkald novemberkveld håper vi det kan friste med vinsmaking og litt italiensk småsnacks !

Vi må be om bindende påmelding innen 20. november. Kun plass til 50 stk så først til mølla…!! Bruk påmeldingsskjemaet under. Fungerer ikke det, klikk her: https://form.jotform.com/73095268665973