Loftet i bua

Det er fortsatt noe som ligger igjen etter loftet ble tømt. Dette vil bli fjernet hvis det ikke blir hentet innen utgangen av Februar.

Innkalling til Årsmøte i Fredrikstad Seilforening 15. februar 2023

Det innkalles med dette til årsmøte i Fredrikstad Seilforening 15 februar klokka 19:00 på Andersenslippen. Sakspapirer til møtet legges ut minst en uke før årsmøtet. Etter årsmøtet vil det bli en kort orientering om ståa med forskjellige saker i foreningen samt en gjennomgang av terminlisten. Innbydelse i pdf format ligger som vedlegg.

Vel møtt

Styret