Årsmøte 2024

OBS. Flyttet til Sarepta, Sareptaveien 42

Årsmøtet i Fredrikstad Seilforening 2024 avholdes på Skytterhuset Sareptakroken 15, Vikane, onsdag 28. februar kl. 19:00.

AGENDA
i hht foreningens lover

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle foreningens årsberetning.
 9. Behandle foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og
  revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta foreningens budsjett.
 13. Behandle foreningens organisasjonsplan.
 14. Foreta valg.
  a) Styre med leder
  b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi
  styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
0 svar

Legg igjen et svar

Ønsker du å delta i diskusjonen?
Bidra gjerne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *