44 stemmeberettigede møtte opp til årsmøtet på Andersenslippen onsdag 15. februar. Årsmøtet ble gjennomført i gemyttlige former under Stian Aakres ledelse. Beretningen , regnskap og budsjett ble godkjent. Styrets forslag om å si opp det kollektive abonnementet på det digitale Seilmagasinet ble nedstemt, slik at orningen vil bli videreført. Et annet forslag om treningsavgift og avgift på båtoppstilling i sesongen ble sendt tilbake til styret for differensiering av satser og begrepsbruk.

Alle valg ble gjennomført enstemmig og i henhold til valgkomiteens innstilling.

Styret  er dermed:

Leder
2023-2024  Endre Steinbru Gjenvalgt
Nestleder*
2022-2024 John Hatch  Ikke på valg
Regatta
2022-2024 John Hatch Ikke på valg
Kasserer
2022-2024 Vidar Halvorsen Ikke på valg
Sekretær/Utdanningskontakt**
2022-2024  Sandra Hatch Ikke på valg
Slippenansvarlig
2022-2024 Petter Faye-Lund Ikke på valg
Barn og ungdom
2023-2025 Magnus Tvete Gjenvalgt
Vara
2023-2024  Jørgen Oksmo Gjenvalgt
Vara
2023-2024 Helge Rongevær Gjenvalgt

Etter årsmøtet ble det utdelt hedersbevisninger.

Årets turseiler ble mannskapet på Palo Alto, Aud og Jon Grini.

Årets seiler ble Hanna Marie Tvete, etter hard konkurranse med sterk innsats fra Christoffer Sørlie, Morten Helgesen og Ulrik Strøm.

Stifternes pokal ble delt ut til Hanne Marie og Frode Gjørstad for utrettelig arbeid for barne- og ungdomsgruppa i foreningen. Årsmøtereferatet kan lastes ned her:

Protokoll_23001