Fredrikstad Seilforening har blitt med på Fredrikstads Avfallsplan for småbåthavner. Planen kan lastes ned her.

I korte trekk gjelder:

  1. Restavfall kan legges i søppelcontainere ved slippen.
  2. Alt spesialavfall, spillolje, batterier etc  tas med av den enkelte til egnet mottak.
  3. Sliping og pussing av plast og bunnstoff skal ikke skje på grusplassen. Slipestøv og giftig avfall skal samles opp på presenning og leveres til avfallsmottak.

Godkjent 30.03.2022 – Felles avfallsplan for småbåthavner i Fredrikstad kommune 2022, versjon II.docx