Styret har fordelt bryggeplassene ved Andersenslippen for perioden 2023-2027. Det kom inn 44 søknader inne fristen. Alle søkere har fått e-post. 10 søkere har desverre ikke fått plass. Fem har fått bryggeplass for et år med mulighet til forlengelse. 29 har fått tildelt båtplass for 5 år. Bryggekartet vil bli tilgjengelig så snart justeringer på brygga er foretatt. Spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til styret.  post@fredrikstad-seilforening.no