Medlemslisten er ajourført pr. 04. februar 2019. Bli medlem av Fredrikstad Seilforening her!

Maia Kristiane Agerup
Lise Kristin Gjølberg Aker
Truls Petter Ambjørnsen
Henning Andersen
Tore Jens Andersen
Espen Reinholt Andreassen
Svein Rolf Andreassen
Petter Antonsen
Jan Enok Arnesen
Kristin Arnesen
Eivind Haraldssøn Astrup
Henning Eivindssøn Astrup
Arne Georg Bakke
Caja Basberg
Steinar Jarl Basberg
Geir Ludvig Begby
Dagmar Isabel Goovaerts Bern
Per Olav Bernhardsen
Tore Berntsen
Lasse Berthelsen
Per Gunnar Bjar
Hans-Henrik Bjelke
Ina Skjefstad Bjerke
Asle Henrik Bjerkebakke
Jørn Gerhard Bjørge
Petter Aleksander Bjørge
Arild Bjørnulf
Lars Martin Borge
Peter Bernhard Brænne
Erik Andreas Bull
Malte Andreas Torp Bure
Christian Buskop
Vetle Andre Eikum Børresen
Knut Bøymo
Eivind Carlsen
Tommi Cielicki
Arne Kristian Dahl
Jan Erik Danielsen
Jan Helge Drabløs
Carsten Durban
Anders Steen-Nilsen Dynge
Ludvig Daae
Alfred Emilius Drabløs Eklund
Are Filip Drabløs Eklund
Axel Elias Drabløs Eklund
Rebecca Janik Madeleine Elboth
Inger Johanne Gjellestad Engelsviken
Ivar Engelsviken
Tobias Gjellestad Engelsviken
Leif Olav Wilhelm Erichsen
Petter Einar Fagerli
Malou Falkendal-Syversen
Håkon Grønneberg Fensbekk
Sverre Fensbekk
Morten Fernløf
Lars Petter Fjeld
Hans Hallvard Flatø
Thor Ole Fongaard
Per Jørgen Foss
Henning Frantzen
Kai Nils Fremme
Pål Terje Gabrielsen
Inger Lill Gregersen
John Grini
Jone Grini
Daniel Grundvig
Elias Grundvig
Jan Olav Grundvig
Kamilla Sofie Borge-Skar Grundvig
Karl Andreas Anker Grundvig
Karl Jørgen Grundvig
Marie Norveig Grønneberg-Fensbekk
Olav Hals
Vidar Henrik Halvorsen
Enok Hansen
Rolv Normann Hansen
Øyvind Hassfjord
Inger Åsle Hatch
John Scott Hatch
Sandra Åsle Hatch
Tore Haugsten Hansen
Anders Hegland
Arnfinn Knutsøn Heje
Aurora Krøsgård Helgesen
Carine Helgesen
Knut Christian Helgesen
Morten Helgesen
Per Arne Helgesen
Matheo Dwankowski Hellqvist
Hans Christian Henriksen
Erik Hessen
Petter Haanes Hessen
Herman Horn-Johannessen
Per Espen Andersen Hov
Knut Harald Høydahl
Per-Willy Olvum Haakafoss
Christopher William Ihlen
Terje Ilje
Sven Ole Jacobsen
Kristian Langthon Jakobsen
Morten Gösta Jansson
Kjell Egil Jensen
Rino Fred Jensen
Atle Johannessen
Petter Johansen
Rolf-Magnus Johansen
Tommy Ragnar Johansen
Jane May Johnsen
Jon Egil Johnsen
Fredrik Heireth Jørgensen
Frode Bærland Jørstad
Hanne-Marie Westby Jørstad
Johanne Westby Jørstad
Julie Westby Jørstad
Bengt Karlsen
Tore Villy Karlsen
Arild Klemsdal
Jens Andreas Klev
Ragnar Jan Klevaas
Gerhard Heinrich Tveit Knudsen
Arne Knutsen
Gjermund Kristiansen
Sigurd Kulseng-Hanssen
Jeanett Lagesen
Lise Landmark
Knut Larsen
Lars Erik Larsen
Lars Jørgen Larsen
Roar Larsen
Thor Lehmann
Bjørn Tormod Lie
Thomas Pedersen Liverød
Mette Thorne Lothe
Hans Edvard Ludvigsen
Andre Manskow
Erik Martinsen
Ove Aarstein Mathisen
Sverre Nikolai Sundby Melby
Danckert Petter Mellbye
Svein Olav Moe
Vidar Moe
Hans Peder Mogensen
Kristian Nergaard
Peder Nergaard
Sverre Nesheim
Svein Arild Nilsen
Egil Norli
Kjell Norli
Bendik Nystrøm
Aksel Næshagen
Lars Næshagen
Anstein Næverdal
Jørgen Oksmo
Thomas Oksmo
Christin Olsen
Kai Egil Olsen
Truls Erik Olsen
Øystein Olsen
Arne Opperud
Andreas Pagander
Markel August Kirkerud Pape
Jørgen Andreas Paulsen
Nine Anne Katrine Paulsen
William Paus
Jan Petter Jeppe Pettersen
Fredrik Johan Prydz
Øistein Railo
Geir Reigstad
Jon Arve Reinskou
Sem Rismyhr
Ellen Constanse Romberg
Pål Romberg
Helge Rongevær
Gunhild Rosnes
Alf-Bjarne Rosseland
Gunnar Retvedt Rosseland
Eivind Rubinstein
Trond Russ
Morten Rustad
Tor Ludvig Rustad
Lars Røed
Knut Arne Rådal
Einar Birger Salvesen
Henrik Schanche
Jonathan Seim
Bjørn Erik Simensen
Carl Philip Simensen
Ella Marie Simensen
Andreas Martin Skar
Hans Olav Skjeggestad
Per Arne Skjeggestad
Kjell Eilert Skullerud
Dag Solbakken
Hans Jørgen Sommerfelt
Odvar Sperling
Atle Michael Staff
Endre Steinbru
Kjell Svein Stenmarch
Jacob Stolt-Nielsen
Anders Nikolai Dalsegg Strand
Kjetil Arne Strand
Ellen Ingvarda Sundby
Line Jeanette Svendsen
Stein Ottar Svendsen
Tom Espen Svendsen
Dag Rune Syversen
Runar Sæther
John Eilert Sørby
Fredrik Sørenstua
Christoffer Sørlie
Torleif Sørlie
Snorre Tangen
Pål Tharaldsen
Ulf Thome
Geir Tjøstolvsen
Christian Torjusen
Anita Grønli Tvete
Hanna Marie Tvete
Magnus Ragnvald Tvete
Mia Sofie Tvete
Øystein Arve Tvete
Per Magne Tønnesen
Stian Tønnesen
Gunnar Torstein Tørnqvist
Sture Martin Vang
Per Even Vidnes
Ole Christian Gahr Vordahl
Hans Reinholt Wernersen
Thomas Solli Westlund
Gard Jakob Ørka
Svein Olaf Larsen Østerhus
Erlend Øverby
Greta Lisbeth Nilsen Øy
Nils Øy
Stian Ulrik Aakre
Bjørn Arild Aaserud
Fredrik Åsle
Inger Skaug Åsle
Knut Åsle
Kristian Åsle
Ragnhild Sætvedt Åsle
Trond Aaslid