Medlemslisten er ajourført pr. 06. februar 2020. Bli medlem av Fredrikstad Seilforening her!

Fornavn Etternavn
Lise Kristin Gjølberg Aker
Truls Petter Ambjørnsen
Henning Andersen
Tore Jens Andersen
Espen Reinholt Andreassen
Svein Rolf Andreassen
Petter Antonsen
Jan Enok Arnesen
Kristin Arnesen
Eivind Haraldssøn Astrup
Henning Eivindssøn Astrup
Arne Georg Bakke
Caja Basberg
Steinar Jarl Basberg
Geir Ludvig Begby
Per Olav Bernhardsen
Tore Berntsen
Lasse Berthelsen
Leonard Wilhelm Bijl
Hans-Henrik Bjelke
Ina Skjefstad Bjerke
Petter Aleksander Bjørge
Peter Andreas Bjørnebye
Arild Bjørnulf
Lars Martin Borge
Kamilla Sofie Borge-Skar Grundvig
Ketil Branting
Peter Bernhard Brænne
Erik Andreas Bull
Malte Andreas Torp Bure
Christian Buskop
Vetle Andre Eikum Børresen
Knut Bøymo
Eivind Carlsen
Tommi Cielicki
Arne Kristian Dahl
Jacob Spenning Dahlback
Ola Spenning Dahlback
Jan Erik Danielsen
Jan Helge Drabløs
Carsten Durban
Anders Steen-Nilsen Dynge
Ludvig Daae
Alfred Emilius Drabløs Eklund
Are Filip Drabløs Eklund
Axel Elias Drabløs Eklund
Inger Johanne Gjellestad Engelsviken
Ivar Engelsviken
Leif Olav Wilhelm Erichsen
Petter Einar Fagerli
Håkon Grønneberg Fensbekk
Sverre Fensbekk
Morten Fernløf
Lars Petter Fjeld
Birgit Elisabeth Fjellstad
Thor Ole Fongaard
Per Jørgen Foss
Henning Frantzen
Kai Nils Fremme
Pål Terje Gabrielsen
Inger Lill Gregersen
John Grini
Jone Grini
Daniel Grundvig
Jan Olav Grundvig
Karl Andreas Anker Grundvig
Karl Jørgen Grundvig
Louise Billie Grønneberg-Fensbekk
Marie Norveig Grønneberg-Fensbekk
Olav Hals
Vidar Henrik Halvorsen
Enok Hansen
Maja Mailis Anita Hansson
Øyvind Hassfjord
Inger Åsle Hatch
John Scott Hatch
Sandra Åsle Hatch
Tore Haugsten Hansen
Magnus Hedemark
Fredrik Hedlund
Anders Hegland
Arnfinn Knutsøn Heje
Aurora Krøsgård Helgesen
Carine Helgesen
Knut Christian Helgesen
Morten Helgesen
Per Arne Helgesen
Matheo Dwankowski Hellqvist
Jan Hemstad
Hans Christian Henriksen
Hans Gustav Munthe Henriksen
Erik Hessen
Petter Haanes Hessen
Kristin Vold Hjerpås
Herman Horn-Johannessen
Per Espen Andersen Hov
Monica Hvidsten
Knut Harald Høydahl
Per-Willy Olvum Haakafoss
Mads Duus Haanes
Christopher William Ihlen
Terje Ilje
Robert Everett Jackson
Sven Ole Jacobsen
Kristian Langthon Jakobsen
Glenn Jansen
Morten Gösta Jansson
Rino Fred Jensen
Atle Johannessen
Espen Harald Johansen
Petter Johansen
Rolf-Magnus Johansen
Tommy Ragnar Johansen
Jane May Johnsen
Jon Egil Johnsen
Fredrik Heireth Jørgensen
Frode Bærland Jørstad
Hanne-Marie Westby Jørstad
Johanne Westby Jørstad
Julie Westby Jørstad
Bengt Karlsen
Phillip Alexander Karlsøen
Arild Klemsdal
Jens Andreas Klev
Ragnar Jan Klevaas
Gerhard Heinrich Tveit Knudsen
Thyra Knudsen
Arne Knutsen
Jan Peer Kreuziger
Gjermund Kristiansen
Sigurd Kulseng-Hanssen
Lise Landmark
Knut Larsen
Lars Erik Larsen
Lars Jørgen Larsen
Roar Larsen
Thor Lehmann
Bjørn Tormod Lie
Anita Ekeheien Lien
Thomas Pedersen Liverød
Arne Lothe
Harald Arne Lothe
Mette Thorne Lothe
Erik Martinsen
Danckert Petter Mellbye
Morten Johan Mellbye
Svein Olav Moe
Vidar Moe
Hans Peder Mogensen
Kristian Nergaard
Peder Nergaard
Sverre Nergaard
Sverre Nesheim
Tollef Wiggo Nielsen
Svein Arild Nilsen
Egil Norli
Kjell Norli
Bendik Nystrøm
Aksel Næshagen
Lars Næshagen
Anstein Næverdal
Jørgen Oksmo
Thomas Oksmo
Kai Egil Olsen
Truls Erik Olsen
Øystein Olsen
Arne Opperud
Andreas Pagander
Markel August Kirkerud Pape
Jørgen Andreas Paulsen
Nine Anne Katrine Paulsen
William Paus
Jan Petter Jeppe Pettersen
Fredrik Johan Prydz
Noah Johan Prydz
Øistein Railo
Geir Reigstad
Jon Arve Reinskou
Sem Bergerud Rismyhr
Ragnhild Henriette Risnes
Pål Romberg
Helge Rongevær
Gunhild Rosnes
Alf-Bjarne Rosseland
Gunnar Retvedt Rosseland
Eivind Rubinstein
Trond Russ
Morten Rustad
Tor Ludvig Rustad
Lars Røed
Knut Arne Rådal
Einar Birger Salvesen
Hans Fredrik Sandberg
Henrik Schanche
Bonsak Kristian Schieldrop
Jonathan Seim
Bjørn Erik Simensen
Carl Philip Simensen
Ella Marie Simensen
Andreas Martin Skar
Hans Olav Skjeggestad
Per Arne Skjeggestad
Kjell Eilert Skullerud
Per Olav Skyum
Andrea Skårslette
Dag Solbakken
Inger Lill Solberg
Hans Jørgen Sommerfelt
Odvar Sperling
Atle Michael Staff
Endre Steinbru
Kjell Andreas Steinstad
Jacob Stolt-Nielsen
Anders Nikolai Dalsegg Strand
Line Jeanette Svendsen
Stein Ottar Svendsen
Tom Espen Svendsen
Dag Rune Syversen
Runar Sæther
John Eilert Sørby
Fredrik Sørenstua
Christoffer Sørlie
Torleif Sørlie
Snorre Tangen
Scott Terry
Pål Tharaldsen
Ulf Thome
Geir Tjøstolvsen
Anita Grønli Tvete
Hanna Marie Tvete
Magnus Ragnvald Tvete
Mia Sofie Tvete
Øystein Arve Tvete
Per Magne Tønnesen
Stian Tønnesen
Gunnar Torstein Tørnqvist
Sture Martin Vang
Ole Christian Gahr Vordahl
Werner Andre Watne
Hans Reinholt Wernersen
Thomas Solli Westlund
Svein Olaf Larsen Østerhus
Erlend Øverby
Greta Lisbeth Nilsen Øy
Stian Ulrik Aakre
Bjørn Arild Aaserud
Fredrik Åsle
Inger Skaug Åsle
Knut Åsle
Kristian Åsle
Ragnhild Sætvedt Åsle
Trond Aaslid